[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg | Welsh Books & Welsh Interest Books: Siop Lyfrau Ar-Lein Gwasg Carreg Gwalch Online Bookshop


Baner Gwasg Carreg Gwalch Banner

Sel Gwasg Carreg Gwalch Sale

Croeso

Lawrlwytho llyfryddiaeth Llafar Gwladi wefan Gwasg Carreg Gwalch, cyhoeddwyr dewis eang o lyfrau darllen Cymraeg a llyfrau Saesneg difyr i blant, oedolion ac ymwelwyr Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaeth eFarchnad, felly cewch archebu'r llyfrau dros y wê yn ddiogel.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddod o hyd i'r llyfrau sydd o ddiddordeb i chwi.

FacebookOs na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Welcome

Cludiant am ddim ar bob archeb dros 15 punt i'r Deyrnas Unedig | Free delivery on all UK orders over 15 poundsto the Gwasg Carreg Gwalch website, publishers of a wide range of Welsh books and Welsh interest books for adults, children and visitors to Wales.

This website offers an online shopping service, so you can order the books you want securely online. Use the navigation menu on the left to find books that are of interest to you.

If you are unable to find what you are looking for, then please contact us and we'll be happy to help.

Y Llyfrau Diweddaraf | The Latest Book Releases

 • Ar Ben y Ffordd

  Ar Ben y Ffordd

  Hynt a helynt hyfforddwr dysgu dreifio o Bwllheli, fu wrth y llyw am ddeugain mlynedd a mwy.

  £5.00

 • Cerddi Moeldrehaearn - Cerddi John Ellis Lewis

  Cerddi Moeldrehaearn - Cerddi John Ellis Lewis

  Roedd John Ellis Lewis wedi bod yn barddoni ers blynyddoedd, ac yng nghefn gwlad Maldwyn roedd yna hen, hen draddodiad o ysgrifennu cerddi troeon trwstan, gyda phobl fel Iago Erfyl a Pierce Roberts yn rhoi lle anrhydeddus yn eu colofnau Cymraeg yn y County Times a'r Montgomeryshire Express i benillion o'r fath.

  £6.50

 • Llosgi Lloches (Achub Anifail)

  Llosgi Lloches (Achub Anifail)

  Y diweddaraf mewn cyfres o straeon antur cyffrous am frawd a chwaer sy'n gwneud eu gorau glas i warchod anifeiliad prin sydd dan fygythiad ledled y byd.

  £5.99

 • Pen-Blwydd Mwnci, Gogyrogo a Char Gwyll (Llafar Gwlad: 89)

  Pen-Blwydd Mwnci, Gogyrogo a Char Gwyll (Llafar Gwlad: 89)

  Cyfrol o eiriau a dywediadau rhyfedd Cymraeg.

  £6.50

 • Enwau Tafarnau Cymru

  Enwau Tafarnau Cymru

  Mewn llawer o drefi a phentrefi, yr hen dafarnau yw rhai o'r adeiladau mwyaf diddorol o safbwynt pensaern´aeth a hanes. Mae'u henwau hefyd yn costrelu llawer o dreftadaeth leol ac yn ddifyr o safbwynt cymdeithas ac arferion ddoe a heddiw.

  £5.95

 • Pwnc Llosg

  Pwnc Llosg

  Caiff corff Heulwen Breeze-Evans, ymgeisydd Plaid Cymru yn Etholiadau'r Cynulliad ei ddarganfod yn ei swyddfa yn y Trallwng, a thasg yr Arolygydd Daf Dafis yw ymchwilio i'w llofruddiaeth.

  £9.00

 • Captain's Wife, The

  Captain

  Aled Eames, the well known maritime historian, has written about the women who went to sea during the zenith of the age of sail.

  £8.50

 • Welsh Place Names Explained

  Welsh Place Names Explained

  Languages are not barriers, they are bridges. Among the first words a tourist or a traveller learns in a new country are place names and these are keys that open many doors to a nation's heritage and history.

  £5.95

 • Pembrokeshire - Its Present and Its past Explored

  Pembrokeshire - Its Present and Its past Explored

  From the dawn of civilisation, this south-western peninsula of Wales has provided a landing stage for migrating people sailing up the western shores of Europe.

  £5.95

 • Art of David Woodford, The - Mountains and Memories

  Art of David Woodford, The - Mountains and Memories

  This book is the outcome of a chance encounter and the meeting of two minds, namely artist David Woodford and writer Tom Dutton, each deeply moved by elemental landscape and motivated by a compelling urge to bring to wider notice the appeal of the hills and vales of Snowdonia.

  £24.00

 • Welsh Pub Names

  Welsh Pub Names

  More and more pubs in Wales are displaying the Welsh names on their signs and more are now named after events and heroes in the country's history.

  £5.95

 • Geiriau Bach Chwareus

  Geiriau Bach Chwareus

  Casgliad o farddoniaeth gan fardd plant presennol Cymru, Anni Llŷn, beirdd plant blynyddoedd a fu a chyfranwyr eraill.

  £5.00