[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Barddoniaeth Gyfoes

Barddoniaeth Boced Din.

Llyfrau | Books

 • Canrif yn Cofio - Hedd Wyn 1917-2017

  Canrif yn Cofio - Hedd Wyn 1917-2017

  Casgliad o gerddi (1917-2016) gan amrywiol feirdd i gofio Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans, 1887-1917) ym mlwyddyn canmlwyddiant ei farwolaeth ar faes y gad yn ystod Brwydr Passchendaele.

  £9.00

 • Caeth a Rhydd

  Caeth a Rhydd

  Y casgliad cyntaf o farddoniaeth Peredur Lynch, yn cynnwys cerddi caeth a cherddi yn y wers rydd.

  £9.00

 • Ennyd

  Ennyd

  Lluniwyd y gyfrol hon ar y cyd rhwng yr arlunydd Luned Aaron a'i thad, y llenor John Emyr. Munudau dros dro a ddethlir yma: profiadau cyntaf, defodau teuluol a'r momentau gwerthfawr hynny a rannwn gyda'n plant a'n hwyrion.

  £7.00

 • Cerddi Moeldrehaearn - Cerddi John Ellis Lewis

  Cerddi Moeldrehaearn - Cerddi John Ellis Lewis

  Roedd John Ellis Lewis wedi bod yn barddoni ers blynyddoedd, ac yng nghefn gwlad Maldwyn roedd yna hen, hen draddodiad o ysgrifennu cerddi troeon trwstan, gyda phobl fel Iago Erfyl a Pierce Roberts yn rhoi lle anrhydeddus yn eu colofnau Cymraeg yn y County Times a'r Montgomeryshire Express i benillion o'r fath.

  £6.50

 • Perci Llawn Pobol

  Perci Llawn Pobol

  Casgliad o gerddi beirdd gwlad diweddar ardaloedd y papurau bro Clebran (Preseli) a'r Cardi Bach (gorllewin Sir Gār) a geir rhwng y cloriau hyn.

  £7.50

 • Rhwng y Craciau

  Rhwng y Craciau

  Mae'r cerddi hyn wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn naear dwyrain Maldwyn, Pumlumon a'r gororau. Llefydd a chymeriadau'r ardal hon ar hyd y canrifoedd sy'n britho tudalennau'r gyfrol o Lanrhaeadr ym Mochnant i Lanidloes ac o gyfnod Glyndŵr - a chynt - hyd at Siartwyr Llanidloes, Nansi Richards a Laura Ashley.

  £7.50

 • Glaniad - Cerddi Dwy wrth Groesi Paith Patagonia

  Glaniad - Cerddi Dwy wrth Groesi Paith Patagonia

  Dyma gasgliad o gerddi sy'n dweud hanes taith dau fardd, a dwy ffrind, gyda'i gilydd ar draws paith Patagonia. Taith y mil milltiroedd.

  £7.50

 • Stori Cymru - Baledi a Hanesion

  Stori Cymru - Baledi a Hanesion

  Mae hanes Cymru yn llawn straeon. Straeon doniol, trist, cyffrous, arwrol a hudolus. Eto un stori yw hi, mewn gwirionedd.

  £12.50

 • Englynion y Beddau/Stanzas of the Graves

  Englynion y Beddau/Stanzas of the Graves

  Casgliad o englynion a gyfansoddwyd yn y 9fed a'r 10fed ganrif, yn cofnodi beddau arwyr traddodiadol a chwedlonol Cymru: Pryderi, Lleu Llaw Gyffes a Dylan ail Ton o'r Mabinogi; Cai, Rhydderch Hael ac Elidyr Mwynfawr o'r Hen Ogledd; Gwalchmai, Bedwyr, Owain ab Urien a Chynon ap Clydno y chwedlau Arthuraidd.

  A collection of verses, composed perhaps in the 9th or 10th century, enumerating the graves of traditional, mythological and legendary heroes of early Wales: Pryderi, Lleu Llaw Gyffes and Dylan Eil Ton from The Mabinogi; Cai, Rhydderch Hael and Elidyr Mwynfawr from the distant 'Old North'; Gwalchmai, Bedwyr, Owain ab Urien and Cynon ap Clydno from Arthurian legend.

  £12.00

 • Beirdd Ffosydd y Gwledydd Celtaidd 1914-18

  Beirdd Ffosydd y Gwledydd Celtaidd 1914-18

  Mae cysylltiad agos rhwng barddoniaeth a'r Rhyfel Mawr - a hynny ym mhob iaith.

  £8.00