[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Barddoniaeth Gyfoes

Barddoniaeth Boced Din.

Llyfrau | Books

 • Un Stribedyn Bach

  Un Stribedyn Bach

  Casgliad cyntaf o gerddi gan fardd mwyaf cyffrous ei genhedlaeth. Enillydd y Gadair Genedlaethol yn Wrecsam yn 2011.

  £8.00

 • Blwyddyn Gron

  Blwyddyn Gron

  Casgliad o gerddi i'w defnyddio yng nghylch y tymhorau yw hwn.

  £12.00

 • Trwy Ddyddiau Gwydr

  Trwy Ddyddiau Gwydr

  Cyfrol gyntaf o gerddi synhwyrus a thelynegol gan y llenor amryddawn Sin Northey, a gyhoeddodd sawl cyfrol o ffuglen ar gyfer oedolion a phlant.

  £7.50

 • Blodau Gwanwyn, Blodau Gwyn

  Blodau Gwanwyn, Blodau Gwyn

  Clwstwr o gerddi diweddar yn cynnwys rhai a berfformiwyd ar y sioeau teithiol dros y blynyddoedd diwethaf - Iwan, ar Daith; Dal dy Dafod a Dilyn y Llwynog.

  £8.50

 • Ar y Tir Mawr

  Ar y Tir Mawr

  I ddilynwyr Talwrn y Beirdd, mae llais Gareth Neigwl yn adnabyddus ers blynyddoedd fel aelod o dm y Tir Mawr.

  £7.50

 • Sr yn eu Tynerwch, Y

  Sr yn eu Tynerwch, Y

  Blodeugerdd swynol o farddoniaeth i gyd-fynd ffotograffau lliw o oleuni'r nos: sr a lleuad, golau eglwysi, goleudai, ac eira.

  £16.00

 • Cerddi'r Bont

  Cerddi

  Fe lifodd llawer o ddŵr yn ystod yr hanner canrif diwethaf o dan y bont a roddodd ei henw i'r Rhyd Fendigaid.

  £7.50

 • Waliau'n Canu

  Waliau

  Dyma'r bedwaredd gyfrol o gerddi gan y bardd o Lundain.

  £7.50

 • Iwan, Ar Daith - Cofio Iwan Llwyd

  Iwan, Ar Daith - Cofio Iwan Llwyd

  Bydd cyfrolau eraill yn sicr o drin a thrafod gwaith Iwan Llwyd a thafoli ei gyfraniad ar droad canrif allweddol yn ein hanes.

  £12.00

 • Canu Clod y Campau - Detholiad o Farddoniaeth y Maes Chwarae

  Canu Clod y Campau - Detholiad o Farddoniaeth y Maes Chwarae

  Ar hyd y canrifoedd mae Cymru wedi meithrin unigolion sydd wedi ein cyfareddu ni gyda'u doniau a'u gorchestion ym myd y campau.

  £8.50