[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Barddoniaeth Gyfoes

Barddoniaeth Boced Din.

Llyfrau | Books

 • Cerddi Evan James/The Author of Our Anthem

  Cerddi Evan James/The Author of Our Anthem

  Yn 2006, cofnododd Gwyn Griffiths hanes cyfansoddi 'Hen Wlad Fy Nhadau'. Tro Evan James, awdur geiriau'r Anthem, yw hi nawr. Ceir yn y gyfrol hon hanes ei fywyd a'r holl waith oedd mewn perygl o fynd yn anghofiedig.

  £8.50

 • Cerddi Tec Lloyd

  Cerddi Tec Lloyd

  Cyflwyniad sylweddol i gerddi Tecwyn Lloyd, un o ffigyrau amlycaf llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif - gŵr oedd hefyd yn llawn dychymyg ac yn dipyn o dderyn.

  £5.50

 • Sonedau Pnawn Sul

  Sonedau Pnawn Sul

  Sonedau Nos Sadwrn oedd teitl cyfrol gyntaf Iwan Llwyd yn 1981, ac fel un a gafodd ei ddenu at farddoniaeth drwy fwynhau gwaith T. H. Parry-Williams yn wreiddiol, does ryfedd bod mesur y soned wedi apelio ato.

  £6.50

 • Awen Anhygoel Arwel

  Awen Anhygoel Arwel

  Casgliad yn cynnwys cerddi doniol Arwel Jones - wyneb cyfarwydd i nifer o bobl fel un o feirdd digri' pennaf de Ceredigion. Ceir cyfraniad hefyd gan yr arlunydd Aneirin Jones sydd wedi creu cartwnau i rai o'r cerddi, gan ychwanegu at yr hwyl a'r pleser o'u darllen.

  £5.00

 • Dros Ben Llestri

  Dros Ben Llestri

  Detholiad o'r cerddi ffraeth a ddarlledwyd yn wreiddiol ar y gyfres radio boblogaidd Dros Ben Llestri.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £3.95

 • Melyn

  Melyn

  Ail gasgliad o gerddi'r prifardd poblogaidd Mei Mac, yn cynnwys 84 o ddarnau amrywiol, yn bennaf yn y mesurau caeth, yn englynion a chywyddau, yn adlewyrchu ymateb bardd cyfoes i'w hunaniaeth Gymreig ac i'w gymdeithas, ynghyd ā cherddi i gymeriadau lleol a chenedlaethol.

  £5.00

 • Sach Gysgu yn Llawn o Greision

  Sach Gysgu yn Llawn o Greision

  Denu Plant at Farddoniaeth: Cerddi ac Ymarferion Cyfrol 2.

  £7.00

 • Armadilo ar fy Mhen

  Armadilo ar fy Mhen

  Denu Plant at Farddoniaeth: Cerddi ac Ymarferion Cyfrol 1.

  £7.00

 • Cywyddau Cyhoeddus 2

  Cywyddau Cyhoeddus 2

  Yr ail gasgliad o gywyddau gan y to newydd o feirdd sydd wedi codi yng Nghymru yn ddiweddar ynghyd ag un neu ddau o rai hŷn.

  £5.50

 • Golchi Llestri Mewn Bar Mitzvah

  Golchi Llestri Mewn Bar Mitzvah

  Casgliad o gerddi amrywiol eu themāu a'u mesurau gan fardd cyfoes, yn cynnwys gweithiau a ymddangosodd mewn cyhoeddiadau eraill, a ddarlledwyd ar raglenni radio, a berfformiwyd gan grwpiau pop a chan y bardd ar daith y Ffwlmonti Barddol, ynghyd ā'r bryddest 'Branwen', a enillodd glod yng nghystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala 1997.

  £4.75