[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Barddoniaeth Gyfoes

Barddoniaeth Boced Din.

Llyfrau | Books

 • Eldorado

  Eldorado

  Llyfr taith tra gwahanol yn cofnodi crwydriadau dau fardd o Gymro mewn chwe gwlad yn Ne America, mewn lleoedd a fu gynt yn rhan o ymerodraeth ddiflanedig yr Incas, yn cynnwys argraffiadau rhyddiaith a thros 40 o gerddi a ysbrydolwyd gan ddigwyddiadau'r daith.

  £4.75

 • Cerddi Map yr Underground

  Cerddi Map yr Underground

  Casgliad o 67 o gerddi ffraeth a thelynegol, caeth a rhydd y prifardd Ifor ap Glyn, yn cynnwys nifer o ddilyniannau sy'n darlunio nifer o groesffyrdd arwyddocaol ym mywydau dysgwyr y Gymraeg yn ogystal chroesffyrdd ym mywyd y bardd ei hun, gyda nifer o'r cerddi wedi eu cyfansoddi ar gyfer teithiau barddol diweddar.

  £5.00

 • Pen Draw'r Tir

  Pen Draw

  Ail gasgliad o gerddi'r bardd-gyhoeddwr poblogaidd, yn y mesurau caeth a rhydd, yn adlewyrchu'r llon a'r lleddf, y digri a'r dwys mewn bywyd, gan gynnwys cerddi a berfformiwyd yn ystod taith farddol y Ffwlmonti.

  £4.95

 • Llong Wen a Cherddi Eraill, Y

  Llong Wen a Cherddi Eraill, Y

  Casgliad o gywyddau, englynion ac awdl arobryn prifardd Eisteddfod Genedlaethol Llanelwedd ym 1993.

  £4.25

 • Syched am Sycharth - Cerddi a Chwedlau Taith Glyndwr

  Syched am Sycharth - Cerddi a Chwedlau Taith Glyndwr

  Casgliad o 48 o gerddi a chaneuon amrywiol gan bum bardd cyfoes a deithiodd drwy Gymru yn ystod mis Medi 2000 i ddathlu chwe chan mlwyddiant gwrthryfel Owain Glyndŵr, ynghyd hanesion gwir a chwedlau o gyfnod Glyn dŵr a rydd gefndir i rai o'r cerddi.

  £5.00

 • Mae'n Gm o Ddau Fileniwm

  Mae

  Cyfrol bwysig yn trafod gwaith ugain bardd amrywiol, a gyflwynir fesul pr ac sy'n cwmpasu'r 20fed ganrif, yn cynnwys nodiadau bywgraffyddol a chyflwyniad i'w cerddi, dyfyniadau amdanynt a chanddynt am feirdd eraill gyda CD yn cynnwys deg bardd newydd yn adrodd pedair o'u cerddi eu hunain.

  £12.00

 • Pac o Feirdd

  Pac o Feirdd

  Cyfrol o farddoniaeth amrywiol gan bedwar bardd cyfoes ar gyfer pobl ifanc. 24 braslun du-a-gwyn a 4 ffotograff.

  £4.95

 • Llain yn Llyn

  Llain yn Llyn

  Casgliad amrywiol o gerddi, englynion a rhyddiaith dwys ac ysgafn gan un y mae ei bobl a'i fro ym Mhen Llyn yn ganolog i'w ganu, yn cynnwys darnau hunangofiannol, a theyrngedau i gyfeillion a pherthnasau. 15 llun du-a-gwyn.

  £4.95

 • Stwff y Stomp 2

  Stwff y Stomp 2

  Pigion o gerddi'r Stomp gan feirdd poblogaidd, wedi'u casglu ynghyd gan Myrddin ap Dafydd. Casgliad o gerddi doniol a dwys sy'n ddilyniant i'r gyfrol gyntaf, Stwff y Stomp.

  £5.50

 • Stwff y Stomp

  Stwff y Stomp

  Casgliad difyr o gerddi doniol a dwys i ennyn ymateb yn syth gan gynulleidfa, sef deunydd a gyfansoddwyd yn wreiddiol ar gyfer y stompiau barddoniaeth, cystadlaethau barddol anffurfiol.

  £5.00