[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Barddoniaeth Gyfoes

Barddoniaeth Boced Din.

Llyfrau | Books

 • Cerddi y Tad a'r Mab (-Yng-Nghyfraith)

  Cerddi y Tad a

  Casgliad o 50 o gerddi gan ddau fardd sydd hefyd yn dad a mab-yng- nghyfraith, yr hynaf yn cynrychioli'r canu telynegol tra bo'r ieuengaf yn gwyro tuag at ganeuon dros ben llestri, yn cynnwys sgwrs rhyngddynt Myrddin ap Dafydd am eu gweledigaeth a'u gwaith.

  £5.00

 • Tafarn Tawelwch

  Tafarn Tawelwch

  Casgliad o 30 cerdd vers libre gan y Prifardd Gerwyn Williams yn adlewyrchu cydwybod cymdeithasol y bardd ynghyd sylwadau treiddgar am ryfel, magu plant a'r ymchwil am dawelwch mewn cyfnodau cythryblus.

  £5.00

 • Mi Gana'-i Gn: Cerddi a Baledi

  Mi Gana

  Casgliad amrywiol o dros 70 o gerddi Gruffudd Parry, sef caneuon a baledi yn adlewyrchu golwg y bardd ar ddynoliaeth a chenedligrwydd drwy gyfrwng hiwmor a direidi, dychan a dwyster.

  £5.00

 • Clawdd Cam

  Clawdd Cam

  Casgliad o farddoniaeth amrywiol gan y bardd poblogaidd Myrddin ap Dafydd, gyda darluniau deniadol o Sir Benfro gan Sarah Young.

  £7.50

 • Huw Sl, Bardd a Saer

  Huw Sl, Bardd a Saer

  Casgliad o farddoniaeth a rhyddiaith Huw Sl, atgofion a theyrngedau a manylion ei waith fel saer.

  £7.50

 • Bore Newydd

  Bore Newydd

  Casgliad o gerddi diweddaraf y Prifardd Myrddin ap Dafydd. Hen hanes a hir yw'r daith - ond mae cyfle newydd yn torri dros y tir unwaith eto.

  £6.50

 • Siwrne Lawn - Straeon a Cherddi Gwilym Herber

  Siwrne Lawn - Straeon a Cherddi Gwilym Herber

  Cerddi, straeon ac ysgrifau Gwilym Herber. Casgliad a fydd yn bendant o ddiddordeb i drigolion Cwm Tawe, ond yn fwy na hynny, dyma gyfrol y gall unrhyw Gymro ei darllen yn hamddenol a'i mwynhau.

  £6.95

 • Cywyddau Cyhoeddus 3

  Cywyddau Cyhoeddus 3

  Cyfres hynod boblogaidd o gasgliadau o gywyddau gan ddau ddwsin o feirdd cyfoes.

  An extremely popular series of collections of new poems in strict metre by two dozen contemporary poets.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £5.75

 • Petha Jos Giatgoch

  Petha Jos Giatgoch

  Casgliad o limrigau, penillion, a cherddi stomp.

  A collection of limericks, verses and 'stomp' poems.

  £4.00

 • Mwy o Limrigau Prysor

  Mwy o Limrigau Prysor

  Dyma ail gyfrol Dewi Prysor o limrigau yn y gyfres barddoniaeth boced-din.

  £4.00