[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Bedwen Lyfrau

Sefydlwyd gŵyl lyfrau arbennig i'r byd cyhoeddi Cymraeg gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru yn 2006. Cynhelir yr ŵyl bellach yn flynyddol ar benwythnos Calan Mai, gyda chydweithrediad siop lyfrau leol:

  • Calan Mai 2006 - Galeri, Caernarfon gyda Palas Print
  • Calan Mai 2007 - Galeri, Caernarfon gyda Palas Print
  • Calan Mai 2008 - Canolfan y Celfyddydau, Crymyrch gyda Siop Sian
  • Calan Mai 2009 - Canolfan y Morlan, Aberystwyth

Logo Bedwen LyfrauGŵyl hyrwyddo llyfrau Cymraeg, gyda'r pwyslais ar deitlau newydd a'u gwerthu yw Bedwen Lyfrau. Cynhelir hi yn yr ysbwyd a welir mewn gwyliau tebyg yn Barcelona a gwlad y Basg - ymfalchiwch yn eich awduron a'ch cyhoeddwyr, cefnogwch nhw drwy brynu a mwynhau eu gwaith, a'u rhoi yn anrhegion i eraill.

Mae'r elfin gymdeithasol cyn bwysiced â'r elfin fasnachol wrth gwrs - ymhob gŵyl ceir sgyrsiau a thrafodaethau difyr yng nghwmni awduron, perfformiadau, sesiynnau holi, cystadlaethau, staeon a gweithdai i blant. Mae'n ŵyl i'r teulu cyfan a chafwyd sawl eitem gofiadwy - o noson thema rygbi i bybcrol llenyddol.

Rhagor o wybodaeth

Bedwen Lyfrau