[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Byd busnes Cymraeg

Llyfrau | Books

 • Bara o Ben Draw'r Byd - Stori Becws Islyn

  Bara o Ben Draw

  Hanes Geraint a Gillian Jones, dau a ddewisodd aros yn eu bro enedigol ym mhen draw Llŷn gan sicrhau bywoliaeth iddynt eu hunain ac eraill, a hynny drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

  £5.00

 • Teulu'r Gymwynas Olaf

  Teulu

  Yn Teulu'r Gymwynas Olaf cawn aelodau o un o gwmnau angladdol amlycaf Cymru yn agor y llenni ar arferion, dyletswyddau ac anghenion yr ymgymerwr.

  £5.00

 • Ar Ben y Ffordd

  Ar Ben y Ffordd

  Hynt a helynt hyfforddwr dysgu dreifio o Bwllheli, fu wrth y llyw am ddeugain mlynedd a mwy.

  £5.00

 • Cap Gwln a'r Oriau Mn

  Cap Gwln a

  Profiadau Ifan Lodge, perchennog Garej Ceiri, Llanaelhaearn.

  £5.00

 • Siop Dan Evans y Barri

  Siop Dan Evans y Barri

  Roedd Siop Dan Evans y Barri yn un o'r siopau mwyaf yng Nghymru rhyw gan mlynedd yn l. Yn y diwedd, bu'n rhaid iddi gau oherwydd y newidiadau cyfoes mewn arferion siopa.

  £5.00

 • Tyddyn Sachau - tyddyn y blodau (Cyfres Syniad Da)

  Tyddyn Sachau - tyddyn y blodau (Cyfres Syniad Da)

  Hanes teulu dros dair cenhedlaeth yn ymroi i wneud bywoliaeth o arddio a bellach yn rheoli un o ganolfannau garddio mwyaf llewyrchus gogledd Cymru ar eu safle yn Nhyddyn Sachau ger Pwllheli.

  £5.00

 • Torri Gwallt yn Igam Ogam

  Torri Gwallt yn Igam Ogam

  Pe baech yn rhoi cip drwy ffenestri siop drin gwallt Igam Ogam ar y Stryd Fawr, Cricieth, peidiwch synnu pe baech yn gweld llond y lle o staff a chwsmeriaid yn sgwrsio a chwerthin ar draws ei gilydd.

  £5.00

 • Bwydo'r Bobol - Siop Tships Lloyd o Lanbed

  Bwydo

  Hanes busnes sglodion a physgod Lloyds o Lanbedr Pont Steffan.

  £5.00

 • Cryfder ar y Cyd

  Cryfder ar y Cyd

  Mae'r gyfrol hon yn adrodd hanes chwech o fentrau cymunedol cydweithredol.

  £5.00

 • Moto Ni, Moto Coch (Cyfres Syniad Da)

  Moto Ni, Moto Coch (Cyfres Syniad Da)

  Pobl dau bentref a dwy ardal roddodd fod i gwmni'r Moto Coch ganrif union yn l.

  £5.00