[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Barddoniaeth i Blant

Llyfrau | Books

 • Odl-Dodl Pobl

  Odl-Dodl Pobl

  Stori ar fydr ac odl gyda lluniau bywiog am bobl o bob math a'r gwaith pwysig y maent yn ei wneud i helpu pobl eraill. Addas i blant dan 7 oed.

  £4.95

 • Cerddi Cyntaf

  Cerddi Cyntaf

  Cyfrol o gerddi i'w mwynhau a'u rhannu gan fardd plant cyntaf Cymru, Myrddin ap Dafydd. Mae yma nifer o gerddi sy'n cosi'r glust ac yn tanio'r dychymyg ar bob math o themu difyr.

  £6.95

 • Ych! Maen Nhw'n Neis (Llyfrau Lloerig)

  Ych! Maen Nhw

  Cerddi am bethau digri ac am bethau dychrynllyd sy'n gyrru ias o arswyd i lawr yr asgwrn cefn, gan ddau ar bymtheg o feirdd cyfo es. Darluniau du-a-gwyn ar bob tudalen.

  £3.75

 • Dan Deimlad, Dan Chwerthin (Cerddi Lloerig)

  Dan Deimlad, Dan Chwerthin (Cerddi Lloerig)

  Cerddi i blant yn sn am deimladau. Sonnir am bob math o deimladau mewn ffordd ddifyr a bywiog.

  £4.50

 • Chwarae Plant

  Chwarae Plant

  Casgliad o gerddi am weithgareddau oriau hamdden, chwaraeon, gmau, a phob math o ddifyrrwch a hwyl. Cartwnau du-a- gwyn.

  £3.75

 • Brechdana Banana a Gwynt ar l Ffa

  Brechdana Banana a Gwynt ar l Ffa

  Casgliad difyr arall o gerddi doniol a lloerig yn ymwneud bwyd gan bedwar ar bymtheg o feirdd, i blant o bob oed! Dilyniant gwych i'r gyfres o saith cyfrol a gychwynnodd gyda Briwsion yn y Clustiau.

  £3.75

 • Mul Bach ar Gefn ei Geffyl

  Mul Bach ar Gefn ei Geffyl

  Casgliad o gerddi hwyliog a doniol ar gyfer plant am greaduriaid a nghyffredin o bob math.

  £3.50

 • Llew Go Lew, Y

  Llew Go Lew, Y

  Casgliad o gerddi hwyliog a difyr ar gyfer plant gyda darluniau du-a-gwyn doniol ar bob tudalen.

  £3.75

 • Nadolig, Nadolig

  Nadolig, Nadolig

  Casgliad o gerddi Nadoligaidd ar gyfer plant. Darluniau du-a-gwyn.

  £3.50

 • Nadolig y Plant

  Nadolig y Plant

  Casgliad bywiog o dros hanner cant o gerddi gwreiddiol, amrywiol am y nadolig gan blant ac ar gyfer plant. 64 llun du-a-gwyn.

  £3.95