[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Barddoniaeth i Blant

Llyfrau | Books

 • Nadolig y Plant

  Nadolig y Plant

  Casgliad bywiog o dros hanner cant o gerddi gwreiddiol, amrywiol am y nadolig gan blant ac ar gyfer plant. 64 llun du-a-gwyn.

  £3.95

 • Briwsion yn y Clustiau

  Briwsion yn y Clustiau

  Casgliad o gerddi ar gyfer plant - rhai yn ddoniol ac eraill yn llawn anwyldeb a thynerwch, a'r cyfan yn sicr o fwydo'r dychymyg. Darluniau du-a-gwyn.

  £3.25

 • Hen Wragedd a Ffyn ac Eira Gwyn

  Hen Wragedd a Ffyn ac Eira Gwyn

  Casgliad difyr a doniol o 56 o gerddi hwyliog gan 20 o feirdd amrywiol yn sn am y tywydd, y tymhorau, a misoedd y flwyddyn.

  £3.95

 • Tabledi-Gwneud-'chi-Wenu

  Tabledi-Gwneud-

  Cyfrol ddifyr o dros hanner cant o gerddi doniol i blant yn trafod salwch o bob math gan feirdd amrywiol, ynghyd darluniau cartŵn du-a-gwyn i bob cerdd; i ddarllenwyr 8-11 oed.

  £3.95

 • 'Tawelwch!' Taranodd Miss Tomos

  Casgliad o farddoniaeth amrywiol i blant, yn cynnwys dros 40 o gerddi doniol gan 16 o feirdd yn portreadu hwyl a helynt dyddiau ysgol, wedi eu darlunio'n llawn chartŵnau doniol; i blant 7-11 oed.

  £3.75

 • Perthyn Dim I'n Teulu Ni

  Perthyn Dim I

  Casgliad difyr o 42 o gerddi amrywiol gan 18 bardd, gyda lluniau doniol yn portreadu sefyllfaoedd digri a thyner yn ymwneud ag amrywiol aelodau'r teulu, o'r hynaf i'r ieuengaf; i blant 7-11 oed.

  £3.95

 • Cnoc Cnoc, Tic Toc, Tap Tap

  Cnoc Cnoc, Tic Toc, Tap Tap

  Casgliad bywiog a difyr o hanner cant o gerddi doniol a dwl am beiriannau, gan 16 o feirdd, gyda chartwnau ar bob tudalen; i blant 7-11 oed.

  £3.95

 • Yr Un Oed Bawd fy Nhroed

  Yr Un Oed Bawd fy Nhroed

  Cyfrol o gerddi lloerig am y corff, wedi'i hanelu at blant.

  £3.95

 • Arwyr! Cerddi Lloerig

  Arwyr! Cerddi Lloerig

  Casgliad o gerddi i blant yn sn am arwyr.

  £4.50

 • Dwi'n Byw Mewn Sw Gyda'r Cangarw

  Dwi

  Casgliad deniadol o 50 o gerddi amrywiol a doniol am bob math o anifeiliaid gan 23 o feirdd gwahanol, i ddarllenwyr 7-11 oed.

  £3.95