[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Cyfres y Grefft

Cyfres o lyfrau ar grefftau traddodiadol Cymru, ynghyd ag arweiniad at grefftwyr heddiw.

Llyfrau | Books

 • Cwrw Cymru

  Cwrw Cymru

  Hanes bragu medd, cwrw a seidr, a distyllu wisgi yng Nghymru. Ffotograffau du-a-gwyn, a 32 tudalen o ffotograffau lliw.

  £5.50

 • Caws Cymru

  Caws Cymru

  Cyfrol yn bwrw golwg ar gynhyrchu caws yng Nghymru gan sn am yr hufenfeydd, y dirywiad, a'r adfywiad presennol.

  £5.50

 • Cwrwgl, Y

  Cwrwgl, Y

  Addasiad a diweddariad o 'The Coracle'. Hanes y cwrwgl a'i gynhyrchwyr; manylion y grefft a lleoedd/digwyddiadau, sy'n arddangos cyryglau.

  £7.00

 • Llwyau Traddodiadol

  Llwyau Traddodiadol

  Disgrifiad a hanes y grefft o naddu llwyau gan un fu'n gweithio ac arddangos ei waith yn yr Amgueddfa Werin, Sain Ffagan am ran helaeth o'i yrfa.

  £5.50

 • Crefftwyr Llechi

  Crefftwyr Llechi

  Crynodeb o grefft y chwarelwyr llechi traddodiadol a gwybodaeth am y defnydd cyfoes a wneir o lechfaen a ble mae crefftwyr heddiw i'w gweld.

  £5.50

 • Dre-Fach Felindre a'r Diwydiant Gwln

  Dre-Fach Felindre a

  Cyfrol ddarluniadol hynod ddiddorol yn olrhain hanes llewyrchus y diwydiant gwln yn nyffryn Teifi yn ystod y 19eg ganrif a'r 20fed ganrif, yn arbennig yn ardal Dre-fach Felindre.

  £5.50

 • Melinau Gwln - Crynodeb o Hanes y Diwydiant Gwln yng Nghymru

  Melinau Gwln - Crynodeb o Hanes y Diwydiant Gwln yng Nghymru

  Cyfrol ddarluniadol hynod ddifyr yn olrhain hanes y diwydiant gwln yng Nghymru o'r Oesoedd Canol hyd flynyddoedd cynnar yr 21ain ganrif, gan arbenigwr ym maes astudiaethau crefftau gwledig.

  £5.50