[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

BARGEINION | BARGAINS

Cynigion arbennig, bargeinion, eitemau sel a gostyngiadau

Special offers, bargains, sale items and reductions

Llyfrau sydd ar sêl ar hyn o bryd | Books currently on sale:

Llyfrau | Books

 • French Thing, The

  French Thing, The

  A novel set in mid-Wales in the mid-1990s against the backdrop of rural hardship where livestock export dealers clash with animal rights protesters.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.50

 • Fy Nghwys fy Hun

  Fy Nghwys fy Hun

  Atgofion gŵr o Ddyffryn Ceiriog yn wreiddiol; newyddiadurwr a recordiodd filoedd o gyfweliadau i'r radio a'r teledu gyda phobl o bob cefndir dros bron i ddeng mlynedd ar hugain yn rhinwedd ei waith fel gohebydd BBC Radio Cymru.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.50

 • Gates of Hell, The

  Gates of Hell, The

  A powerful science fiction novel about the mixed fortunes of two individuals in the weeks leading up to the collision of an asteroid with earth, and afterwards their struggle to cope with a strange and hostile world.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £9.99

 • Glas

  Glas

  Nofel yn cynnwys stori afaelgar. Yn gefndir i'r stori garu ddifyr mae mynyddoedd yr Andes, sychder y paith a'r cysylltiadau rhyfedd rhwng Cymru a Phatagonia. Bydd Glas yn eich atgoffa bod rhamant yn dal yn fyw ac yn iach, ac yn eich swyno hefyd.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Golden Age of Brymbo Steam, The

  Golden Age of Brymbo Steam, The

  A nostalgic railway-orientated evocation of Brymbo when the steel industry flourished in the district.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £5.75

 • Grefft o Dan-y-Groes, Y

  Grefft o Dan-y-Groes, Y

  Casgliad hynod ddifyr o 156 o gerddi caeth a rhydd a darnau rhyddiaith amrywiol doniol a dwys, sef ffrwyth y dosbarthiadau cynganeddu ac ysgrifennu creadigol a gynhelir yng Ngwesty'r Emlyn, Tan-y-groes, Ceredigion, yn adlewyrchu rhai troeon trwstan lleol doniol.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.00

 • Gruffudd

  Gruffudd

  Nofel gyffrous yn adrodd hanes Gruffudd ap Cynan, un o frenhinoedd pwysicaf Gwynedd yn y Canol Oesoedd.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £5.95

 • Gwlad fy Nhadau

  Gwlad fy Nhadau

  Hanes cyfansoddi ein hanthem genedlaethol a'r ddau wr a'i creodd, sef Evan James (Ieuan ab Iago) a'i fab, James James (Iago ab Ieuan).

  £4.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.99

 • Heartland: Stories of Snowdonia, The

  Heartland: Stories of Snowdonia, The

  A diverse collection of short stories written by authors from north-west Wales comprising 16 stories reflecting life in rural Wales during the 20th century, exactly half of them written originally in English while the other eight are translations, with short biographical notes about each author.

  £4.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.50

 • Hen Friwiau

  Hen Friwiau

  Nofel ddirgelwch am newyddiadurwraig ifanc yn ceisio datrys dirgelwch marwolaeth merch ifanc chwarter canrif ynghynt, gan ddadorchuddio llawer o gyfrinachau personol tywyll yn cynnwys cynllwynio, llwgrwobrwyo a cham-drin rhywiol.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50