[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Dramau

Llyfrau | Books

 • Bara Caws - Dathlu'r Deugain

  Bara Caws - Dathlu

  Mae Cwmni Theatr Bara Caws wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ledled Cymru gyda'u cynyrchiadau unigryw ers deugain mlynedd bellach. I ddathlu'r garreg filltir hon, dyma gip tu ôl i'r llen ar hanes y cwmni ... a rhai o'r cyfrinachau!

  £10.00

 • Torri Gair

  Torri Gair

  Mae Brian Friel yn un o ddramodwyr cyfoes pwysicaf Iwerddon. Cyfansoddodd gorff cyfoethog o ddramâu, gan gynnwys hon Translations, a berfformiwyd yn gyntaf yn 1980.

  £5.00

 • Gofalwr, Y

  Gofalwr, Y

  Awdur y cyfieithiad, Y Gofalwr, yw Elis Gwyn Jones, brawd Wil Sam; arlunydd, athro celf a beirniad drama craff a chrefftus.

  £6.00

 • Deryn Du

  Deryn Du

  Does dim yn ddu a gwyn yn llwydni hunan-dwyll drama ingol David Harrower.

  £5.00

 • Llais Un yn Llefain

  Llais Un yn Llefain

  Casgliad difyr o dair monolog gyfoes, sef addasiad Sharon Morgan o stori fer gan Simone de Beauvoir, a dwy fonolog wreiddiol, 'Sundance' gan Aled Jones Williams a 'Môr Tawel' gan Ian Rowlands, ynghyd â rhagymadrodd gwerthfawr gan Nic Ros a sylwadau'r tri actor a gyflwynodd y monologau ar lwyfan gyntaf.

  £4.95

 • Deg Drama Wil Sam

  Deg Drama Wil Sam

  Deg o ddramâu'r dramodydd unigryw o Eifionydd ynghyd â chyflwyniad gan Emyr Humphreys a sgwrs rhwng Wil Sam a Myrddin ap Dafydd.

  £7.50

 • Yn Debyg Iawn i Ti a Fi (Cyfres i'r Golau)

  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi (Cyfres i

  Drama hir i bedwar cymeriad gan awdur profiadol a phoblogaidd yn trafod pwnc sgitsoffrenia, ynghyd ag adolygiadau ar berfformiadau o'r ddrama gan Gwmni Bara Caws yn 1995.

  £3.75

 • Hwyliau'n Codi (Cyfres i'r Golau)

  Dim llun ar gael
  No image available

  Drama gan Theatr Bara Caws a berfformiwyd gyntaf yn Nhachwedd 1979 yn portreadu caledi bywyd morwyr a thrachwant perchenogion llongau yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

  £3.75

 • Menyw a Duw yn Dial - Dwy Ddrama: Dyn Eira a y Twrch Trwyth (Cyfres i'r Golau)

  Menyw a Duw yn Dial - Dwy Ddrama: Dyn Eira a y Twrch Trwyth (Cyfres i

  Dwy ddrama gan T. James Jones sef 'Y Dyn Eira' am ddau gyn-gariad 50 oed yn ail-fyw rhagrith a thensiynau eu perthynas flaenorol a 'Y Twrch Trwyth' am natur maddeuant a dialedd wrth i lofrudd lesbaidd ddychwelyd adref wedi cyfnod o garchar.

  £6.50

 • Chwe Drama Fer

  Chwe Drama Fer

  Casgliad o saith o ddramâu byrion ar themâu amrywiol, yn cynnwys dramâu comedi, drama ddychan a dramâu ar bynciau difrifol, gan ddramodydd sydd wedi cyfrannu'n helaeth i fyd y ddrama yng Nghymru.

  £7.95