[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Hanes y Wasg | The Press' History

Cymraeg

Blwyddyn Fawr Glyn WiseSefydlwyd Gwasg Carreg Gwalch yn Llanrwst yn 1980 gan Myrddin ap Dafydd, mab siop lyfrau yn y dref honno. Symudodd o'r cwt sinc gyntaf i hen feudy yng Nghapel Garmon cyn dychwelyd i ffatri fodern ger yr orsaf yn 1994. Cadwodd y wasg ei chysylltiad agos â chefn gwlad fodd bynnag drwy agor stiwdio a swyddfa mewn hen feudy yn Llwyndyrys, Llŷn yn 1999. Mae'r wasg bellach yn bartneriaeth rhwng Myrddin a'i wraig, Llio Meirion gyda chwmni atodol, Llygad Gwalch Cyf, yn gyfrifol am farchnata'r llyfrau.

Cyhoeddir tua 35 o deitlau newydd Cymraeg y flwyddyn, yn amrywio o lyfrau lliwgar, gwreiddiol i blant i sgwennu creadigol a llyfrau llên gwerin i oedolion. Mae tim o olygyddion gan y wasg a bydd llawer o'r llyfrau yn cael eu comisiynu yn benodol i gau bylchau yn y farchnad.

Un o beiriannau Gwasg Carreg GwalchDechreuodd y wasg drwy gyhoeddi dramâu un-act i gwmniau amatur. Yna, yn 1984, cymerodd yr cylchgrawn Llafar Gwlad dan ei adain a llywiodd hynny gyfeiriad y wasg i raddau. Mae llên gwerin, hanes lleol, crefftau, chwedlau, iaith lafar a hiwmor gwlad yn amlwg iawn ymysg cyhoeddiadau Carreg Gwalch. Mae'r wasg yn cynnwys gwasanaeth argraffu litho i dalaith eang, yn cyflogi crefftwyr lleol mewn dwy ardal ac yn rhan o ddaleni'r Gymru fodern, yn mynnu bod ein dyfodol, ein llais, ein heconomi yn ein dwylo ein hunain.

Mae ein llyfrau ar werth yn holl siopau llyfrau Cymraeg Cymru. Os ydych am eu prynu'n uniongyrchol o’r wasg, chwiliwch am y llyfr y mae gennych ddiddordeb ynddo gan ddefnyddio'r ddewislen ar y chwith, neu drwy ddefnyddio ein injan chwilio ar ben y dudalen. Cewch dalu dros y we yn ddiogel gyda cherdyn credyd, neu os yw'n well gennych, gallwch dalu gyda siec.

English

Gwasg Carreg Gwalch was established in Llanrwst, Dyffryn Conwy in 1980 by Myrddin ap Dafydd, a son of the local bookshop. The press moved its workshop from the original zinc shed to an old cowshed in Capel Garmon before acquiring a modern factory premises near the station at Llanrwst. The press takes its name from Carreg-y-gwalch, a rock on the western slopes of the valley (falcon rock) which hides a cave which was the sanctuary of local rebels after the Owain Glyndwr War of Independence in the fifteenth century.

As its name suggests, history and heritage is an important field of publishing at Carreg Gwalch. Originally a Welsh language publisher (continuing to produce 35 new titles in Welsh annually), the press expanded to publish English - and later French, Dutch and German - books celebrating Wales, its regions, its past, its traditions, its crafts and its paths. Every aspect of Welsh culture is found in our publications (usually under the brand Llygad Gwalch) and far from being backward-looking, the press finds itself centrally within the recent revival of the Welsh nation which now has the confidence to express itself within the present global community.

One of Gwasg Carreg Gwalch's sorting machinesWalking hills, coastal and lakeside paths, mountain ridges and valley floors draw many visitors to Wales each year. Our publications offer the stories behind these beautiful vistas - and more and more of our readers are fascinated by the history and heritage that is part of the hidden attraction of our country. In its English and European titles, Carreg Gwalch is essentially a cultural tourism publishing house.

All our titles are on sale in Welsh bookshops. If you wish to buy them directly from the press, search for the book you are interested in by using the navigation menu on the left, or by using our search engine at the top of the page. You can pay securely online with a credit card, or if you prefer, you can pay by cheque.