[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Hunangofiannau

Llyfrau | Books

 • Rhwng Dau Glawdd

  Rhwng Dau Glawdd

  Dyddiadur yr amaethwr Tom Jones, Plascoch, Dolanog, yn ystod y flwyddyn 2015, yn cynnwys sylwadau a hanesion difyr un sy'n gwasanaethu ar nifer o gyrff cefn gwlad yng Nghymru ac Ewrop. 70 o ffotograffau lliw.

  £8.00

 • Blas y Bryniau

  Blas y Bryniau

  Pan glywn Dafydd Edwards yn canu, does dim angen gofyn pwy sydd wrthi. Mae ganddo lais cwbl unigryw, ac aeth 'i ddawn a'i Gymreictod gydag ef ledled y byd.

  £8.50

 • Yr Hen Ddyddiadau

  Yr Hen Ddyddiadau

  Hunangofiant yn adrodd hanes John Pierce Jones yn blentyn yn ardal wledig Niwbwrch, Sir Fn, a'r newid byd a ddaeth i'w ran wrth i'w fam ail-briodi a symud y teulu i gyffiniau Llundain pan oedd John yn 12 oed.

  £9.50

 • Pobol Enlli

  Pobol Enlli

  Casgliad o ddeg ysgrif amrywiol yn cyflwyno atgofion personol am fywyd ar Ynys Enlli, a'r newidiadau a brofwyd ar yr ynys yn ystod yr 20fed ganrif trwy lygaid y trigolion.

  £8.50

 • Telynores Maldwyn - Bywyd a Gwaith Nansi Richards 1888-1979

  Telynores Maldwyn - Bywyd a Gwaith Nansi Richards 1888-1979

  Telynores Maldwyn - Bywyd a Gwaith Nansi Richards 1888-1979 gan Nia Gwyn Evans

  £8.50

 • Pethau Patagonia

  Pethau Patagonia

  Argraffiad newydd o atgofion Fred Green, ffermwr o'r Wladfa, gyda phenodau a lluniau ychwanegol. 39 llun du-a-gwyn.

  £7.50

 • Antur i'r Eithaf - Atgofion Byw ar y Dibyn

  Antur i

  Hunangofiant yr anturiaethwr a'r dringwr Eric Jones.

  £9.00

 • Mewn Un Cornel - Cip ar Fywyd Cefn Gwlad

  Mewn Un Cornel - Cip ar Fywyd Cefn Gwlad

  Magwyd Wil Griffiths yng nghymuned fechan, wledig Cornelofan ger Aberystwyth, a phortread o'r ardal honno sydd yn y gyfrol gynnes hon.

  £7.50

 • O Flaenau Tywi i Lannau Taf

  O Flaenau Tywi i Lannau Taf

  Ganwyd Cyril Hughes yn un or ffermdai mwyaf anghysbell yng Nghymru uwchlaw Ystrad Fflur. Y ffaith iddo gael ei fagu chwe milltir or pentref agosaf a olygodd na chychwynnodd yn yr ysgol nes oedd en chwech a hanner.

  £8.50

 • Hwyliau Llawen

  Hwyliau Llawen

  Atgofion Dilwyn Morgan. Maen wyneb cyfarwydd fel arweinydd nosweithiau llawen, fel diddanwr ac fel hwyliwr − ac er ei fod yn dal yn ifanc iawn, iawn, bu ei fywyd hyd yn hyn yn un lliwgar.

  £8.50