[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Hunangofiannau

Llyfrau | Books

 • John Llwyngwern

  John Llwyngwern

  Mae 'na rai pobol sydd, i bob ymddangosiad, yn ddigyfnewid eu pryd a'u gwedd ac oherwydd hyn tueddwn i feddwl y byddan nhw hefo ni a m byth.

  £7.50

 • Atgofion Awyrennwr

  Atgofion Awyrennwr

  Collodd dros bum deg pump o filoedd o awyrenwyr eu bywydau yn ystod yr Ail Ryfel Byd - hufen gwledydd Prydain a'r Gymanwlad.

  £6.00

 • O'r Ochor Arall

  O

  Sais bach chwech oed oedd Neil Richard Williams pan gyrhaeddodd ei gartref newydd yn Nhregarth yn y glaw.

  £8.50

 • Pluen y Sgwennwr

  Pluen y Sgwennwr

  Casgliad difyr arall o ysgrifau'r dewin geiriau William Owen, Borth-y-gest ar amrywiol destunau, yn cynnig cyfle newydd i ddarllenwyr fwynhau ac edmygu Cymraeg rhywiog awdur profiadol, gyda'i hiwmor agored a'i ddawn i bortreadu sefyllfaoedd sy'n cosi'r dychymyg.

  £6.50

 • Tuchan o Flaen Duw

  Tuchan o Flaen Duw

  Huangofiant y llenor a'r dramodydd Aled Jones Williams. Yn l yr awdur, dwy bennod o hunangofiant a geir yma sef alcoholiaeth a Duw.

  £7.50

 • Pafaroti Llanbed Timothy Evans

  Pafaroti Llanbed Timothy Evans

  Hunangofiant Timothy Evans, y tenor, y ffermwr a'r post feistr o Lanbedr Pont Steffan.

  £7.50

 • Straeon Gwil Plas

  Straeon Gwil Plas

  Ffarmwr, gwerthwr wyau, actor, canwr, adroddwr, cynhyrchydd dramu, arweinydd corau, cymanfaoedd a nosweithiau llawen ... prin iawn ydi'r bobl sydd wedi cyfuno cymaint o weithgareddau yn ystod ei oes Gwilym Griffith, Llwyndyrys.

  £7.50

 • Pleserau'r Plismon

  Pleserau

  Yn ail hanner y ganrif ddiwethaf, roedd plismyn gogledd Cymru yn byw, gweithio a cherdded y bt yng nghanol eu cymunedau.

  £7.50

 • Straeon Harri Bach

  Straeon Harri Bach

  Cafodd Henry Jones, neu Harri Bach, ei fagu yng Nghricieth, ac yno y mae wedi treulio y rhan helaethaf o'i fywyd, a'i fys mewn sawl briwas!

  £7.50

 • Mynd i'r Gwrych - Dyddiaduron 1993-1999

  Mynd i

  Dros y blynyddoedd, cafodd dyddiaduron Hafina Clwyd yn Y Wawr eu darllen yn helaeth.

  £7.50