[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Hunangofiannau

Llyfrau | Books

 • Fy Ffordd fy Hunan - Hunangofiant Felix Aubel

  Fy Ffordd fy Hunan - Hunangofiant Felix Aubel

  Felix Aubel yw un o wleidyddion mwyaf dadleuol Cymru.

  £8.50

 • Yn l i Gbara

  Yn l i Gbara

  ilyniant i Dyddiadur Gbara yw'r gyfrol hon - yn adrodd hanes ail daith Bethan Gwanas i ardal wledig yn Affrica.

  £7.50

 • Nesa Peth i Ddim

  Nesa Peth i Ddim

  Hunangofiant yr actor Meic Povey.

  £7.50

 • Wyn a'i Fyd

  Wyn a

  Hunangofiant y morwr o'r Pwll, Llanelli sydd hefyd yn glarinetydd jazz gyda phrofiadau chysylltiadau ag arwyr y byd hwnnw yn Efrog Newydd.

  £7.50

 • Dyddiadur Gbara

  Dyddiadur Gbara

  Cofnod personol byrlymus, ar ffurf dyddiadur, o ddwy flynedd Bethan Gwanas yn Nigeria ar ran gwasanaeth y VSO.

  £4.95

 • Nabod y Teip

  Nabod y Teip

  Casgliad o ysgrifau 1978-2005 wedi'u hysgrifennu i golofnau penodol mewn gwahanol bapurau newydd. Ysgrifau sy'n sylwebaeth graff a difyr ar fywyd cyfoes.

  £7.50

 • Fy Nghwys fy Hun

  Fy Nghwys fy Hun

  Atgofion gŵr o Ddyffryn Ceiriog yn wreiddiol; newyddiadurwr a recordiodd filoedd o gyfweliadau i'r radio a'r teledu gyda phobl o bob cefndir dros bron i ddeng mlynedd ar hugain yn rhinwedd ei waith fel gohebydd BBC Radio Cymru.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.50

 • Llangernyw, Llanrwst a Chymru

  Llangernyw, Llanrwst a Chymru

  Cyfrol i gofio am R. E. Jones (1908-1992), y bardd a'r gwr diwylliedig o Langernyw. Ceir yn y gyfrol ysgrifau a phortreadau gan amryw o awduron, yn ogystal a detholiad o gerddi gan wahanol feirdd er cof am R.E.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Bywyd a Gwaith John Daniel Evans - El Baqueano

  Bywyd a Gwaith John Daniel Evans - El Baqueano

  Hanes bywyd cyffrous 'El Baqueano' (John Daniel Evans, 1862-1943), ei atgofion a'i ddyddiaduron; roedd yn arloeswr ymhlith y Cymry a ymsefydlodd ym Mhatagonia, a theithiodd yn helaeth i archwilio'r tir wrth droed yr Andes cyn i'r Cymry ymsefydlu yno.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £8.50

 • Y Fo - Guto

  Y Fo - Guto

  Cyfrol gyfoethog yn adlewyrchu doniau a diddordebau amrywiol Guto Roberts (1925-99), yr actor amryddawn a bortreadodd Fo yn y gyfres deledu boblogaidd Fo a Fe gyda Ryan Davies, yn cynnwys cofiant byr, detholiad o'i ddyddiadur a'i lythyrau, caneuon, cerddi ac englynion, ysgrifau ac anerchiadau.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.00