[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Hunangofiannau

Llyfrau | Books

 • Blwyddyn Fawr Glyn Wise

  Blwyddyn Fawr Glyn Wise

  Cyfrol sy'n adrodd hanes Glyn Wise, bachgen 18 oed o Flaenau Ffestiniog a gafodd ei dderbyn i fod yn ymgeisydd ar 'Big Brother' yn 2006. Caiff ei gofio am fod yn ddiddanwr naturiol, yn gogydd anobeithiol ac yn Gymro balch a ddaeth ā'r iaith Gymraeg i sylw cynulleidfa gwbl newydd.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.50

 • Gwr Hynod Uwchlaw'rffynnon

  Gwr Hynod Uwchlaw

  Cyflwyniad, hanes, lluniau mewn lliw, achau'r teulu a gwerthfawrogiad o'r arlunydd gwerin Robert Hughes, Uwchlaw'rffynnon, Llanaelhaearn, gan Peter Lord.

  £9.50

 • Rhywbeth Bob Dydd

  Rhywbeth Bob Dydd

  Beth ddigwyddodd ar y dyddiad hwn yn hanes Cymru - pytiau o ysgrifau difyr.

  £8.50

 • Wir Yr!

  Wir Yr!

  Hunangofiant Maldwyn Lewis. Pytiau byr ar amrywiol bynciau, llyfr gwych i'w gael yn eich poced neu yn y car; un y gallwch gael tamaid blasus ohoni, a chael hoe fach nes y dowch at y nesaf.

  £3.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.90

 • Mor o Ganu

  Mor o Ganu

  Hunangofiant Dylan Parry sy'n son am brofiadau ei fywyd a'i yrfa fel canwr ar lwyfannau Cymru.

  £3.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • O Lethrau Cefn Gwyn

  O Lethrau Cefn Gwyn

  Hunangofiant Gwilym Lloyd Edwards sydd hefyd yn llyfr hanes lleol yn llawn manylion difyr am ardal Penllyn yw hwn.

  £7.50

 • Ac yn Olaf - Myfyrdodau Canol Oed

  Ac yn Olaf - Myfyrdodau Canol Oed

  Mae Aled Sam yn un o'n trysorau cenedlaethol, ac yn rhannu ei farn unigryw ar y byd a'i bobl yn wythnosol yn y cylchgrawn Golwg. Dyma gasgliad o rai o'i fyfyrdodau.

  £7.00