[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llafar Gwlad

  • Llafar Gwladcylchgrawn chwarterol yn rhoi sylw i lên gwerin, crefftau, cymeriadau, iaith lafar a hiwmor gwlad
  • sefydlwyd 1983, dathlodd ei ganfed rhifyn yn Mai 2008, pris £1.50 yr un
  • golygydd gwreiddiol y cylchgrawn oedd John Owen Huws, gwnaeth gyfraniad arbennig cyn ei farwolaeth gynnar yn rhoi cylchgrawn poblogaidd ar ei draed, gan ennyn ymateb cyson oddi wrth y darllenwyr
  • croesewir sylwadau, cyfansoddiadau, erthyglau, lluniau a phytiau o ddiddordeb
  • mae’r cylchgrawn ar gael drwy’r post drwy danysgrifo £8 am bedwar rhifyn y flwyddyn.
  • ISSN 1356-3777
  • mae ôl-rifynnau’r cylchgrawn ar gael (er bod ambell rifyn wedi darfod bellach); cysylltwch â ni neu galwch heibio’r stondin ar Faes yr Eisteddfod

Llyfrau | Books