[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llafar Gwlad

 • Llafar Gwladcylchgrawn chwarterol yn rhoi sylw i lên gwerin, crefftau, cymeriadau, iaith lafar a hiwmor gwlad
 • sefydlwyd 1983, dathlodd ei ganfed rhifyn yn Mai 2008, pris £1.50 yr un
 • golygydd gwreiddiol y cylchgrawn oedd John Owen Huws, gwnaeth gyfraniad arbennig cyn ei farwolaeth gynnar yn rhoi cylchgrawn poblogaidd ar ei draed, gan ennyn ymateb cyson oddi wrth y darllenwyr
 • croesewir sylwadau, cyfansoddiadau, erthyglau, lluniau a phytiau o ddiddordeb
 • mae’r cylchgrawn ar gael drwy’r post drwy danysgrifo £8 am bedwar rhifyn y flwyddyn.
 • ISSN 1356-3777
 • mae ôl-rifynnau’r cylchgrawn ar gael (er bod ambell rifyn wedi darfod bellach); cysylltwch â ni neu galwch heibio’r stondin ar Faes yr Eisteddfod

Llyfrau | Books

 • Llafar Gwlad 106 (Hydref 2009)

  Llafar Gwlad 106 (Hydref 2009)

  Cylchgrawn gwerin gwlad. Erthyglau a hanesion am fywyd ac arferion 'slawer dydd, am lên gwerin ac am atgofion o fywyd yng nghefn gwlad Cymru.

  £1.50

 • Llafar Gwlad 107 (Chwefror 2010)

  Llafar Gwlad 107 (Chwefror 2010)

  Cylchgrawn gwerin gwlad.

  £1.50

 • Creiriau'r Cartref 2 (Llafar Gwlad 74)

  Creiriau

  Yn y gyfrol hon, sonnir am greiriau dau gartref tra gwahanol. Ar yr aelwyd draddodiadol, mae'r fam yn gwau sanau a'r tad yn cael mwgyn wrth ochr y lle tân.

  £6.50

 • Rhagor o Enwau Adar (Cyfrol 66)

  Rhagor o Enwau Adar (Cyfrol 66)

  Dywed Dewi Lewis bod cryn hollti plu wedi bod yn y byd adar ers i’w gyfrol gyntaf Enwau Adar ymddangos ym 1994, yng nghyfres ‘Llyfrau Llafar Gwlad’, gydag ailenwi rhai adar o fewn eu dosbarth gwyddonol, yn ogystal â nifer o ychwanegiadau i'r rhestr ‘genedlaethol’.

  £4.95

 • Buchedd Sant Garmon

  Buchedd Sant Garmon

  Crynhoad o'r wybodaeth sydd ar gael am Sant Garmon, ei gyfnod a'i ymdrechion llwyddiannus o blaid Cristnogaeth yn Ynys Prydain.

  £5.50