[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llafar Gwlad a Llen Gwerin

Llyfrau | Books

 • Plu yn fy Nghap (Llafar Gwlad 88)

  Plu yn fy Nghap (Llafar Gwlad 88)

  D. Picton Jones yw prif arbenigwr Cymru ar fridio a dangos dofednod. Ond does arno ddim angen enw llawn na chyfenw. Mae Pic yn ddigon. Dyma hanes Dyn yr Adar, gŵr sy'n fwy o dderyn na'r un o'i ddofednod.

  £6.50

 • Theatr a Chymdeithas

  Theatr a Chymdeithas

  Ysgariad yr iaith Gymraeg oddi wrth ei diwylliant yw prif berygl yr oes, yn ôl awdur y gyfrol hon. Ond beth yw'r diwylliant? Ceisio ateb y cwestiwn hwn yw nod yr astudiaeth fanwl hon ar wreiddiau a hanes sefydlu Theatr Felin-fach.

  £7.50

 • Llên Gwerin Meirion (Llafar Gwlad 87)

  Llên Gwerin Meirion (Llafar Gwlad 87)

  Detholiad o draethawd buddugol Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Ffestiniog 1898, yn cynnwys straeon gwerin am arwyr, seintiau a chewri; esboniadau ar enwau lleoedd; ymadroddion ac idiomau llafar gwlad; dywediadau tywydd; hen benillion; llysenwau lleoedd; chwedlau tylwyth teg a llawer mwy o lên gwerin sir Feirionnydd.

  £6.50

 • Y Gwaith a'i Bobl (Cyfres Llafar Gwlad 86)

  Y Gwaith a

  Portread o waith chwarelwyr ithfaen Trefor a'u cymdeithas yng ngha nol yr ugeinfed ganrif.

  £7.50

 • Caeau a Mwy - Casgliad Merched y Wawr

  Caeau a Mwy - Casgliad Merched y Wawr

  Yn ystod 2010, bu canghennau Merched y Wawr ym mhob rhanbarth yng Nghymru yn casglu enwau caeau yn bennaf, gyda rhai'n ychwanegu atynt enwau nentydd a ffynhonnau, tai a siopau ac ati.

  £4.99

 • Cymru Fawr

  Cymru Fawr

  Yng ngwres eirias diwydiant y cafodd y Gymru yr ydym yn byw ynddi heddiw ei ffurfio. Diwydiant ddaru greu'r genedl Gymreig fodern.

  £9.99

 • 'I'r Fyddin Fechgyn Gwalia'

  Ardal draddodiadol a Chymreig ei diwylliant oedd gogledd-orllewin Cymru yn Awst 1914. Er bod yno ddiwydiannau fel morwriaeth a chwareli, tymhorau'r flwyddyn amaethyddol oedd yn dylanwadu fwyaf ar fywydau pobl.

  £8.00

 • Llwybr Llaethog Llundain

  Llwybr Llaethog Llundain

  Hanes Llaethwyr Llundain. Rhwng ail hanner yr 19eg a hanner cyntaf yr 20fed ganrif ymfudodd cannoedd o Gymry - Cardis gan fwyaf - o'u bröydd i Lundain.

  £8.50

 • Er Lles Llawer - Meddygon Esgyrn Môn (Llyfrau Llafar Gwlad: 84)

  Er Lles Llawer - Meddygon Esgyrn Môn (Llyfrau Llafar Gwlad: 84)

  Y mae'r grefft o ailosod esgyrn wedi bodoli ers o leiaf dair mil o flynyddoedd ac fel pob agwedd arall o feddyginiaethu y mae iddi ei gwendidau a'i rhagoriaethau.

  £7.50

 • Senghennydd (Llyfrau Llafar Gwlad 83)

  Senghennydd (Llyfrau Llafar Gwlad 83)

  Mae ambell enw lle sy'n creu tawelwch dim ond wrth ei ynganu - un o'r rheiny yw Senghennydd. Yn Hydref 1913, ysgydwyd y cwm gan ffrwydriad yng nglofa'r Universal, ac ysgydwyd aelwydydd yr ardal pan gollwyd cyfanswm o 440 o fywydau yn dilyn effeithiau'r danchwa.

  £7.50