[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llafar Gwlad a Llen Gwerin

Llyfrau | Books

 • 'Fyl'na Weden I' - Blas ar Dafodiaith Canol Ceredigion (Llyfrau Llafar Gwlad 46)

  Casgliad lliwgar ac afieithus o ddywediadau tafodieithol cyfoethog a gwreiddiol canol Ceredigion, yn cynnwys geiriau unigol, priod-ddulliau ac ymadroddion yn darlunio bywyd bob-dydd yng nghefn gwlad, y tywydd a byd y ceffyl, rhigymau a phosau ynghyd ag ambell stori a cherdd yn adlewyrchu'r dafodiaith.

  £4.25

 • O Graig yr Eifl i America (Llyfrau Llafar Gwlad 49)

  O Graig yr Eifl i America (Llyfrau Llafar Gwlad 49)

  Hanes cyffrous am rieni'r awdur yn ffarwelio chymuned dlawd chwareli ithfaen bro'r Eifl a Nant Gwrtheyrn er mwyn chwilio am fywyd gwell yn Wisconsin ar ddechrau'r 20fed ganrif, gan ddychwelyd i Gymru ar long y Lusitania ychydig cyn iddi suddo.

  £3.50

 • Cymry ac Aur Colorado, Y (Llyfrau Llafar Gwlad 50)

  Cymry ac Aur Colorado, Y (Llyfrau Llafar Gwlad 50)

  Casgliad difyr o ysgrifau, cerddi ac englynion yn portreadu anturiaethau nifer o Gymry arloesol a fentrodd i fynyddoedd Colorado, UDA, i gloddio am aur yn ystod ail hanner y 19eg ganrif.

  £3.50

 • Seintiau Cynnar Cymru (Llyfrau Llafar Gwlad 51)

  Seintiau Cynnar Cymru (Llyfrau Llafar Gwlad 51)

  Llyfryn hylaw yn cynnig cyflwyniad i gyfnod Oes y Seintiau Cymreig a Cheltaidd ac yn cynnwys bywgraffiadau byrion 50 o seintiau a santesau mawr a mn ynghyd nodiadau'n adlewyrchu eu cyfraniad i fywyd ysbrydol y gwledydd Celtaidd.

  £4.25

 • Dilyn Afon Dwyfor (Llyfrau Llafar Gwlad 52)

  Dilyn Afon Dwyfor (Llyfrau Llafar Gwlad 52)

  Cyfrol werthfawr yn olrhain enwau hudolus pyllau a cherrig llawn cymeriad afon Dwyfor, ynghyd hanes ffermydd ac enwogion y fro wrth inni ddilyn taith gyfareddol yr afon o'r aber ger pentref Llanystumdwy i'w tharddiad yng Nghwm Pennant.

  £4.50

 • Llestri Llanelli (Llyfrau Llafar Gwlad 54)

  Llestri Llanelli (Llyfrau Llafar Gwlad 54)

  Hanes darluniadol diddorol twf a dirywiad crochendy Llanelli, 1839-1922, y perchenogion, technegau cynhyrchu amrywiol a llestri unigol, gyda gwybodaeth gyffredinol am ddiwydiant llestri De Cymru yn y 18fed ganrif.

  £4.95

 • Sioni Winwns (Llyfrau Llafar Gwlad 53)

  Sioni Winwns (Llyfrau Llafar Gwlad 53)

  Hanes hynod ddifyr bywyd a gwaith rhai o'r 'Sioni Winwns', sef y gwŷr a gwragedd fferm o Lydaw a deithiai i Gymru, Lloegr a'r Alban o 1828 hyd flynyddoedd olaf yr 20fed ganrif, gan dreulio misoedd lawer yn gwerthu winwns, a chael eu derbyn yn rhan annatod o'r gymuned.

  £4.75

 • Gwladychu'r Cymry yn yr American West (Llyfrau Llafar Gwlad 54)

  Gwladychu

  Cyfrol ddiddorol yn olrhain hanes y gwladychwyr Cymreig cyntaf yn wynebu caledi yng ngorllewin UDA, 1850-1911, ond eto'n llwyddo i wneud bywoliaeth ac i gynnal eu diwylliant a'u crefydd, ynghyd nifer o gerddi ac erthyglau ganddynt.

  £4.50

 • Brenhines Powys - Dora Herbert Jones a Byd yr Alaw Werin (Llyfrau Llafar Gwlad 56)

  Brenhines Powys - Dora Herbert Jones a Byd yr Alaw Werin (Llyfrau Llafar Gwlad 56)

  Hanes hynod ddifyr bywyd a gwaith Dora Herbert Jones (1890-1974), datgeinydd a darlithydd, darlledwraig a beirniad ym maes alawon gwerin Cymru.

  £4.50

 • Cacwn yn y Ffa - Casgliad o Ysgrifau Wil Jones y Naturiaethwr (Llyfrau Llafar Gwlad 58)

  Cacwn yn y Ffa - Casgliad o Ysgrifau Wil Jones y Naturiaethwr (Llyfrau Llafar Gwlad 58)

  Casgliad cynnes o ysgrifau difyr ac addysgol Wil Jones (William Ifor Jones, 1933-2003), warden cefn gwlad a naturiaethwr brwd, yn adlewyrchu ei frwdfrydedd dros addysgu a magu diddordeb eraill mewn bywyd gwyllt.

  £5.00