[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llafar Gwlad a Llen Gwerin

Llyfrau | Books

 • Diwydiant Gwln yn Nyffryn Teifi, Y - Pencader a'r Cylch (Llyfrau Llafar Gwlad 57)

  Diwydiant Gwln yn Nyffryn Teifi, Y - Pencader a

  Braslun hynod ddiddorol o gyfraniad allweddol gwehyddion ardal Pencader, Llandysul i dwf y diwydiant gwln yn nyffryn Teifi o'r cyfnod cynnar hyd chwarter cyntaf yr 20fed ganrif.

  £5.50

 • Tyddynnod y Chwarelwyr (Llyfrau Llafar Gwlad 59)

  Tyddynnod y Chwarelwyr (Llyfrau Llafar Gwlad 59)

  Cyfrol llawn gwybodaeth am hanes cynnar a daeareg, straeon gwerin a diwylliant, diwydiant ac economi cymunedau chwarelyddol tyddynwyr Uwchgwyrfai, sir Gaernarfon, gyda dyfyniadau o lenyddiaeth yn atgyfnerthu'r testun, yn arbennig gwaith Kate Roberts.

  £4.95

 • Chwyn Joe Pye a Phincas Robin - Ysgrifau ar Ryfeddodau a Lln Gwerin Byd Natur (Llyfrau Llafar Gwlad 60)

  Chwyn Joe Pye a Phincas Robin - Ysgrifau ar Ryfeddodau a Lln Gwerin Byd Natur (Llyfrau Llafar Gwlad 60)

  Casgliad hynod ddifyr o 33 o erthyglau byrion yn cyflwyno gwybodaeth am goed, adar, blodau, anifeiliaid a bywyd glan y mr, yn cynnwys pytiau diddorol am ln gwerin sy'n gysylltiedig 'r pynciau.

  £5.50

 • Wedi'r Llanw (Llyfrau Llafar Gwlad 63)

  Wedi

  Casgliad o ysgrifau a welodd olau dydd am y tro cyntaf yn y papur bro Llanw Llŷn. Ceir yma ysgrifau am nifer o agweddau amrywiol o hanes Pen Llŷn.

  £5.50

 • Ffrwydriad y Powdwr Oil (Llyfrau Llafar Gwlad 62)

  Ffrwydriad y Powdwr Oil (Llyfrau Llafar Gwlad 62)

  Cyfrol sy'n adrodd hanes trychineb a ddigwyddodd ym mhentref Cwm-y-glo, rhwng Llanrug a Llanberis, ym mis Mehefin 1869. Ni wyddys beth barodd i'r llwyth o bum tunnell ffrwydro wrth i ddau gertiwr deithio wedi seibiant yn y dafarn - ai damwain, neu esgeulusdod y certwyr, neu a fu rhywun yn ymyrryd 'r llwyth.

  £5.50

 • Creiriau'r Cartref (Llyfrau Llafar Gwlad: 64)

  Creiriau

  Rhoddir sylw yn y gyfrol hon i bethau cyffredin oedd lle yng nghartrefi Cymru, ac sy'n rhan o'n cynhysgaeth ni fel Cymry. Bydd ambell beth yn peri syndod, eraill yn cynhyrfu'r cof, eraill yn codi gwn a'r cyfan yn creu difyrrwch.

  £5.50

 • Chwareli Dyffryn Nantlle (Llyfrau Llafar Gwlad 67)

  Chwareli Dyffryn Nantlle (Llyfrau Llafar Gwlad 67)

  Darlun o'r gymdeithas ddiwydiannol a gyfrannodd gymaint i fywyd diwylliannol y Gymraeg.

  £7.50

 • O Fn i Van Diemen's Land (Llyfrau Llafar Gwlad: 69)

  O Fn i Van Diemen

  Hanes trawsgludo merch o Fn i Dasmania. Yn 1842-43 cymerodd gant a deg o ddiwrnodau i Anne Williams gael ei thrawsgludo yno ar l cael ei dedfrydu i ddeng mlynedd o alltudiaeth gan Seisus Biwmares.

  £6.75

 • Dau Deulu, Un Delyn - Hanes Pencraig Fawr a Hafod y Gn

  Dau Deulu, Un Delyn - Hanes Pencraig Fawr a Hafod y Gn

  Hanes difyr teulu cerddgar Hafod-y-Gn, Dyffryn Clwyd, a deithiodd yn helaeth i ddifyrru cynulleidfaoedd Cymru rhwng 1977-90, sy'n olrhain achau'r teulu i draddodiad gwerin a cherdd dant cyfoethog Uwchaled a Bro Hiraethog, ynghyd chasgliad o dros ugain o gerddi a gyfansoddwyd gan Ceri Owen, i'w perfformio gan y parti.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £5.00

 • Ar Lafar ei Wlad - Cyfrol Deyrnged John Owen Huws

  Ar Lafar ei Wlad - Cyfrol Deyrnged John Owen Huws

  Cyfrol deyrnged i John Owen Huws (195?-2002), awdur toreithiog ar faterion yn ymwneud lln gwerin, yn cynnwys detholiad o'i ysgrifau ar amryfal agweddau o'r maes a ymddangosodd mewn rhifynnau o Llafar Gwlad, ynghyd ag ysgrifau newydd gan awduron eraill.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £10.00