[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llafar Gwlad a Llen Gwerin

Llyfrau | Books

 • Am y Tywydd

  Am y Tywydd

  Casgliad o ddywediadau a rhigymau am y tywydd. Dros y canrifoedd, drwy sylwgarwch a ffraethineb, daeth miloedd o 'ddywediadau tywydd' yn elfen gref o'n hiaith lafar.

  £6.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £12.00

 • Llyfrau Llafar Gwlad: 71. Buchedd Sant Garmon

  Llyfrau Llafar Gwlad: 71. Buchedd Sant Garmon

  Crynhoad o'r wybodaeth sydd ar gael am Sant Garmon, ei gyfnod a'i ymdrechion llwyddiannus o blaid Cristnogaeth yn Ynys Prydain.

  £5.50

 • Gwerin Gwlad

  Gwerin Gwlad

  Ysgrifau ar Ddiwylliant Gwerin Cymru Cyfrol 1

  £12.00

 • Llyfrau Llafar Gwlad: 70. Casglu Straeon Gwerin yn Eryri

  Llyfrau Llafar Gwlad: 70. Casglu Straeon Gwerin yn Eryri

  Cynhwysa'r gyfrol hon ragymadrodd John Owen Huws i'w draethawd MA ar Straeon Gwerin Ardal Eryri.

  £5.50

 • Hiwmor Llafar Gwlad

  Hiwmor Llafar Gwlad

  Mae hiwmor a ffraethineb a digrifwch anfwriadol yn frith drwy ein iaith bob dydd.

  £4.25 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £8.50

 • Bugail Olaf y Cwm

  Bugail Olaf y Cwm

  Hanes cymuned Cwm Tywi, ar ucheldir mynydd Tregaron.

  £5.75

 • Llyfr Lloffion yr Ysgwrn

  Llyfr Lloffion yr Ysgwrn

  Hanes y teulu diwylliedig fu'n byw ar y fferm arbennig hon ar hyd y blynyddoedd, ac anferthedd eu colled pan ddaeth y newydd am farwolaeth mab y fferm - Hedd Wyn - ar Gefnen Pilkem.

  £5.50

 • Llyfrau Llafar Gwlad: 65. Pobol a Phethe Dimbech

  Llyfrau Llafar Gwlad: 65. Pobol a Phethe Dimbech

  Cyfrol ddifyr yn croniclo hanes tref Dinbych, ei strydoedd a'i busnesau, ei chymeriadau lliwgar a'i chymdeithasau Cymreig, iaith a dywediadau'r ardal.

  £3.25 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Creiriau'r Cartref 2 (Llafar Gwlad 74)

  Creiriau

  Yn y gyfrol hon, sonnir am greiriau dau gartref tra gwahanol. Ar yr aelwyd draddodiadol, mae'r fam yn gwau sanau a'r tad yn cael mwgyn wrth ochr y lle tn.

  £6.50

 • Rhagor o Enwau Adar (Cyfrol 66)

  Rhagor o Enwau Adar (Cyfrol 66)

  Dywed Dewi Lewis bod cryn hollti plu wedi bod yn y byd adar ers iw gyfrol gyntaf Enwau Adar ymddangos ym 1994, yng nghyfres Llyfrau Llafar Gwlad, gydag ailenwi rhai adar o fewn eu dosbarth gwyddonol, yn ogystal nifer o ychwanegiadau i'r rhestr genedlaethol.

  £4.95