[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llafar Gwlad a Llen Gwerin

Llyfrau | Books

 • Buchedd Sant Garmon

  Buchedd Sant Garmon

  Crynhoad o'r wybodaeth sydd ar gael am Sant Garmon, ei gyfnod a'i ymdrechion llwyddiannus o blaid Cristnogaeth yn Ynys Prydain.

  £5.50

 • LlÍn Gwerin T. Llew Jones (Llafar Gwlad 75)

  LlÍn Gwerin T. Llew Jones (Llafar Gwlad 75)

  Detholiad o ysgrifau llÍn gwerin a gyhoeddwyd yn Llafar Gwlad, ac o gyfrolau o waith T. Llew Jones - Hen Gof, Slawer Dydd a Berw Gwyllt yn Abergwaun.

  £8.50

 • Dyn y MÍl (Llyfrau Llafar Gwlad 76)

  Dyn y MÍl (Llyfrau Llafar Gwlad 76)

  Ar Űl treulio bron i hanner can mlynedd ‚'i ben mewn cwch gwenyn, dyma Wil Griffiths o Aberystwyth yn casglu ei brofiadau mewn cyfrol.

  £6.50

 • Celfi Bryn-mawr (Llyfrau Llafar Gwlad 78)

  Celfi Bryn-mawr (Llyfrau Llafar Gwlad 78)

  Yn ystod y Dirwasgiad, bu ymdrech arwrol i geisio lliniaru peth ar y diweithdra enbyd oedd yn ardaloedd diwydiannol Cymru. Bryn-mawr yng Ngwent oedd y dre yr effeithiwyd arni waethaf, ac yma yn 1928 daeth grŵp o Grynwyr ifainc at ei gilydd i geisio gwella'r sefyllfa.

  £6.50