[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Ffeithiol / Darllen Difyr

Llyfrau | Books

 • Cam Arall i'r Gorffennol

  Cam Arall i

  Yn dilyn llwyddiant ei gyfrol gyntaf yn manylu ar archaeoleg gogledd-orllewin Cymru, dyma archwiliad o safleoedd difyr a dylanwadol gogledd-ddwyrain Cymru a'r gororau. Fel yn Cam i'r Gorffennol, mae Rhys yn egluro'r cyfan mewn arddull sgwrsiol, ddifyr.

  £8.50

 • Adref o Uffern

  Adref o Uffern

  Cyfrol yn portreadu bywyd Ellis Williams, Trawsfynydd, un o'r cleifion cyntaf erioed i dderbyn triniaeth gosmetig ar ei wyneb.

  £8.00

 • Enwau Tafarnau Cymru

  Enwau Tafarnau Cymru

  Mewn llawer o drefi a phentrefi, yr hen dafarnau yw rhai o'r adeiladau mwyaf diddorol o safbwynt pensaern´aeth a hanes. Mae'u henwau hefyd yn costrelu llawer o dreftadaeth leol ac yn ddifyr o safbwynt cymdeithas ac arferion ddoe a heddiw.

  £5.95

 • Gwersyll Fron-Goch 1916 - Y Pair Dadeni

  Gwersyll Fron-Goch 1916 - Y Pair Dadeni

  Yna y dechreuodd y Gwyddelod gynnau tÔn o dan y pair dadeni. Ar drothwy canmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg mae'r diweddariad hwn yn cynnwys deunydd newydd i'r argraffiad a ymddangosodd ddeng mlynedd yn ˘l.

  £8.50

 • Duw yw'r Broblem

  Duw yw

  Mae hon yn gyfrol anghyffredin. Cyfrol gan ddau awdur gwahanol iawn o ran arddull a phrosesau.

  £8.00

 • Englynion Mynwentydd Gwlad Llyn a'r Cyffiniau

  Englynion Mynwentydd Gwlad Llyn a

  Casgliad o englynion ar feddfeini ym Mhenllyn sy'n gyfraniad gwerthfawr i astudiaethau o hanes un o ardaloedd mwyaf gwledig gogledd Cymru ac yn adlewyrchiad o'r profedigaethau a effeithiodd ar y gymdeithas o'r ddeunawfed ganrif hyd heddiw.

  £16.50

 • Frank Green - Lerpwl a'r Adeiladwyr Cymreig/Liverpool and the Welsh Builders

  Frank Green - Lerpwl a

  Mae Frank Green wedi bod yn cofnodi Lerpwl, ei ddinas enedigol, ar ganfas ers bron hanner can mlynedd gan ganolbwyntio'n ddiweddar ar ei ddiddordeb yn strydoedd yr adeiliadwyr o Gymru fu'n gymaint rhan o ddatblygiad mawr y ddinas o ganol yr unfed ganrif ar bymtheg.

  Frank Green has been documenting his home city of Liverpool, on canvas, for nearly fifty years, with his most recent work concentrating on streets built by the Welsh builders that had such an impact on the development of the city from the mid nineteenth century.

  £10.00

 • Cam i'r Gorffennol - Safleoedd Archaeolegol yng Ngogledd Cymru

  Cam i

  Yn y gyfrol hon mae Rhys Mwyn yn dewis dwsin a mwy o safleoedd o ddiddordeb archeolegol a/neu hanesyddol yng ngogledd Cymru, sef perlau cudd na chafodd fawr o sylw cyn hyn, gan gyflwyno ysgrifau yn trafod y safleoedd unigol.

  £8.50

 • Elis o'r Nant - Cynrychiolydd y Werin

  Elis o

  Yn y cofiant hwn, cawn ddarlun llawn a diddorol o gymeriad lliwgar o'r 19eg ganrif, Ellis Pierce (1841-1912), 'Elis o'r Nant'.

  £7.50

 • Heli yn ein Gwaed - Pysgotwyr Llyn

  Heli yn ein Gwaed - Pysgotwyr Llyn

  Bu pysgota yn fwy na diwydiant ar Benrhyn Llyn ers canrifoedd - bu'n ffordd o fyw. Fesul un, mae'r pysgotwyr hynny fu'n ennill eu bara menyn o'r m˘r yn diflannu, ac yn eu sgil yr arferion, y crefftau a'r eirfa sy'n unigryw i'r ardal odidog hon.

  £8.00