[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Ffeithiol / Darllen Difyr

Llyfrau | Books

 • Coleg Madryn - Ysgol Amaethyddol Gyntaf Cymru 1913-1952

  Coleg Madryn - Ysgol Amaethyddol Gyntaf Cymru 1913-1952

  an agorwyd Ysgol Amaethyddol Madryn yn Llŷn ym mis Mehefin 1913 yn ganolfan breswyl ar gyfer addysg amaethyddol, hi oedd y gyntaf o'i bath yng Nghymru.

  £6.50

 • Golwg Newydd ar yr Hen Ogledd

  Golwg Newydd ar yr Hen Ogledd

  Mae'r gyfrol hon yn cynnig arolwg hygyrch o hanes yr Hen Ogledd (de'r Alban a gogledd Lloegr) o'r cyfnod Mesolithig hyd at Oes y Llychlynwyr.

  £9.50

 • Rhaffau Gwellt - Ysgrifau ac Erthyglau

  Rhaffau Gwellt - Ysgrifau ac Erthyglau

  Cyfrol o ysgrifau ac erthyglau byr, bachog gan un a dreuliodd ei oes yn y Gymru Gymraeg ac yn ymwneud ā'r 'pethe'.

  £7.50

 • Cam Arall i'r Gorffennol

  Cam Arall i

  Yn dilyn llwyddiant ei gyfrol gyntaf yn manylu ar archaeoleg gogledd-orllewin Cymru, dyma archwiliad o safleoedd difyr a dylanwadol gogledd-ddwyrain Cymru a'r gororau. Fel yn Cam i'r Gorffennol, mae Rhys yn egluro'r cyfan mewn arddull sgwrsiol, ddifyr.

  £8.50

 • Adref o Uffern

  Adref o Uffern

  Cyfrol yn portreadu bywyd Ellis Williams, Trawsfynydd, un o'r cleifion cyntaf erioed i dderbyn triniaeth gosmetig ar ei wyneb.

  £8.00

 • Enwau Tafarnau Cymru

  Enwau Tafarnau Cymru

  Mewn llawer o drefi a phentrefi, yr hen dafarnau yw rhai o'r adeiladau mwyaf diddorol o safbwynt pensaernļaeth a hanes. Mae'u henwau hefyd yn costrelu llawer o dreftadaeth leol ac yn ddifyr o safbwynt cymdeithas ac arferion ddoe a heddiw.

  £5.95

 • Gwersyll Fron-Goch 1916 - Y Pair Dadeni

  Gwersyll Fron-Goch 1916 - Y Pair Dadeni

  Yna y dechreuodd y Gwyddelod gynnau tān o dan y pair dadeni. Ar drothwy canmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg mae'r diweddariad hwn yn cynnwys deunydd newydd i'r argraffiad a ymddangosodd ddeng mlynedd yn ōl.

  £8.50

 • Duw yw'r Broblem

  Duw yw

  Mae hon yn gyfrol anghyffredin. Cyfrol gan ddau awdur gwahanol iawn o ran arddull a phrosesau.

  £8.00

 • Englynion Mynwentydd Gwlad Llyn a'r Cyffiniau

  Englynion Mynwentydd Gwlad Llyn a

  Casgliad o englynion ar feddfeini ym Mhenllyn sy'n gyfraniad gwerthfawr i astudiaethau o hanes un o ardaloedd mwyaf gwledig gogledd Cymru ac yn adlewyrchiad o'r profedigaethau a effeithiodd ar y gymdeithas o'r ddeunawfed ganrif hyd heddiw.

  £16.50

 • Frank Green - Lerpwl a'r Adeiladwyr Cymreig/Liverpool and the Welsh Builders

  Frank Green - Lerpwl a

  Mae Frank Green wedi bod yn cofnodi Lerpwl, ei ddinas enedigol, ar ganfas ers bron hanner can mlynedd gan ganolbwyntio'n ddiweddar ar ei ddiddordeb yn strydoedd yr adeiliadwyr o Gymru fu'n gymaint rhan o ddatblygiad mawr y ddinas o ganol yr unfed ganrif ar bymtheg.

  Frank Green has been documenting his home city of Liverpool, on canvas, for nearly fifty years, with his most recent work concentrating on streets built by the Welsh builders that had such an impact on the development of the city from the mid nineteenth century.

  £10.00