[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Ffeithiol / Darllen Difyr

Llyfrau | Books

 • Castiau Hogyn Drwg

  Castiau Hogyn Drwg

  Mae mam pob hogyn bach yn lecio meddwl mai ei hepil annwyl hi ydi'r hogyn gorau yn y byd, ond ei fod o'n cael ei dynnu ar gyfeiliorn gan blant pobol eraill.

  £5.50

 • Lloffion Mn

  Lloffion Mn

  Ffrwyth chwilota drwy bentyrrau o ddeunydd papur - boed hen lyfrau, papurau newydd, cylchgronau neu fn bamffledi - ynghyd ag ambell bwt gwreiddiol, a'r cyfan am Fn, yw'r gyfrol hon.

  £8.50

 • Pysgotwyr Cymru a'r Mr

  Pysgotwyr Cymru a

  Bu pysgota mr yn rhan hanfodol o fywyd trigolion arfordir Cymru dros y canrifoedd, o gynnal economi syml i gynnig gwaith ac incwm ar raddfa fasnachol.

  £12.00

 • Iaith y Nefoedd - Dyfyniadau Ynglyn 'r Iaith Gymraeg

  Iaith y Nefoedd - Dyfyniadau Ynglyn

  Casgliad trefnus a difyr o 1225 o ddyfyniadau am y Gymraeg a'i siaradwyr dros y canrifoedd, ynghyd mynegai.

  £9.50

 • Drwy Lygad y Camera

  Drwy Lygad y Camera

  Yn ystod ei gyfnod o 35 mlynedd fel ffotograffydd i'r Caernarfon & Denbigh Herald a'r Herald Cymraeg, bu Arwyn Roberts yn dyst i ddigwyddiadau mawr a mn.

  £9.50

 • Lloffion Eifionydd

  Lloffion Eifionydd

  Ffrwyth chwilota drwy bentyrrau o ddeunydd papur boed hen lyfrau, papurau newydd, cylchgronau neu fn bamffledi, ynghyd ag ambell bwt gwreiddiol, a'r cyfan am Eifionydd, yw'r gyfrol hon.

  £8.50

 • Ar Fr Tymhestlog Elin Haf

  Ar Fr Tymhestlog Elin Haf

  Beth wnaeth ysbrydoli merch ffarm o ardal y Bala, heb ddim profiad o fod allan ar y mr, i rwyfo ar draws dau gefnfor?

  £7.50

 • Llythyrau'r Wladfa 1945-2010

  Llythyrau

  Llythyrau'r Wladfa 1945-2010 gol: Mari Emlyn

  £9.95

 • Wil Sam - Y Dyn Theatr

  Wil Sam - Y Dyn Theatr

  Bwriad y gyfrol deyrnged hon i W. S. Jones, neu Wil Sam, yw dathlu ei gyfraniad aruthrol i'r ddrama, y theatr, i deledu ac i ffilm, yn wir i ddatblygiad y diwylliant modern yng Nghymru.

  £12.00

 • Prynu Lein Ddillad

  Prynu Lein Ddillad

  Pigion o ddyddiaduron Hafina Clwyd. Yn y gyfrol hon, ceir tipyn o hynt a helynt y blynyddoedd 1980-92 - dychwelyd i Gymru wedi cyfnod hir yn Llundain hyd at dranc Y Faner.

  £8.50