[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Ffeithiol / Darllen Difyr

Llyfrau | Books

 • Dyddiadur America a Phethau Eraill

  Dyddiadur America a Phethau Eraill

  Ymhlith achlysuron mwyaf arwyddocaol yr unfed ganrif ar hugain hyd yn hyn oedd yr ymosodiadau ar y Tyrau Marchnad ar Ynys Manhattan ar 11 Medi 2001 - "9/11" - ac etholiad Barack Obama fel arlywydd croenddu cyntaf yr Unol Daleithiau yn Nhachwedd 2008.

  £5.50

 • Lloffion Llyn

  Lloffion Llyn

  Detholiad o ryddiaith, barddoniaeth a cherddoriaeth o hen bapurau newydd a chyfnodolion.

  £8.50

 • Michael D. Jones a'i Wladfa Gymreig

  Michael D. Jones a

  Cyfrol sy'n dathlu bywyd sylfaenydd y Wladfa a'r cenedlaetholwr, Michael D. Jones. Mae epig sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn 1865 yn un o'r penodau enwocaf yn hanes y Gymru fodern.

  £9.50

 • Llythyrau'r Wladfa 1865-1945

  Llythyrau

  Casgliad o lythyrau a anfonwyd gan unigolion yng Nghymru ac ym Mhatagonia. Cawn gipolwg ar brofiadau rhyfeddol a theimladau dirdynnol y dynion a'r merched a fentrodd i Batagonia, ynghyd ā hynt a helynt rhai o'u disgynyddion.

  £9.95

 • Cymru ar Blāt/Wales on a Plate

  Cymru ar Blāt/Wales on a Plate

  Llyfr o ryseitiau Cymreig. Ceir yma ddeuddeg adran yn cyflwyno'r traddodiadol a'r cyfoes, ond y cyfan yn tarddu o gynnyrch tir a dyfroedd Cymru; gyda chyflwyniad byr i bob adran yn ymhyfrydu yn ein diwylliant bwyd cynhenid. A book of Welsh recipes. It consists of twelve sections, presenting traditional and contemporary dishes, with all produce deriving from Welsh land and waters. It also has a short introduction to each section, extolling our food culture.

  £8.50

 • Cymry Rhyfel Cartref America / Welsh and the American Civil War, The (DVD - Unol Daleithiau America)

  Cymry Rhyfel Cartref America / Welsh and the American Civil War, The (DVD - Unol Daleithiau America)

  DVD 150 munud o hyd yn dangos y gyfres deledu a'r llyfr uchelgeisiol, Llwch Cenhedloedd, sy'n cofnodi hanes garw yr Americanwyr Cymraeg eu hiaith a ymladdodd yn Rhyfel Cartref America, 1861-65, wedi ei seilio ar ymchwil trylwyr i lythyrau'r milwyr Cymreig a ffynonellau llawysgrifol eraill y cyfnod.

  £10.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £15.65

 • Capeli Mōn

  Capeli Mōn

  Yn y gyfrol hon ceir rhestr gynhwysfawr o gapeli Ynys Mōn ac ychydig o'u hanes. Ceir manylion cefndirol ynghylch pensaernļaeth y capeli - roedd y capeli cyntaf yn adeiladau diaddurn syml, ond fel roedd yr enwadau yn magu nerth a hyder roedd hyn yn cael ei adlewyrchu mewn pensaernļaeth llawer mwy mawreddog yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

  £7.50

 • Hen Longau Sir Gaernarfon

  Hen Longau Sir Gaernarfon

  Argraffiad o glasur am hanes morwriaeth Cymru gyda chyflwyniad newydd. Mae'n astudiawth ranbarthol bwysig ac edrychir ar sawl agwedd ar hanes morwrol Cymru gan gynnwys hanes smyglwyr, pysgotwyr, porthladdoedd, llongau a morwyr.

  £12.00

 • Enwau Lleoedd Ym Maldwyn

  Enwau Lleoedd Ym Maldwyn

  Addasiad Cymraeg o astudiaeth o bron i 500 o enwau lleoedd yn Sir Drefaldwyn yn cynnwys manylion am darddiad ac ystyr enwau ynghyd ā gwybodaeth am hanes a daearyddiaeth y lleoedd.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £4.95

 • Ymwelwyr, Yr (Cyfres Dal y Gannwyll)

  Ymwelwyr, Yr (Cyfres Dal y Gannwyll)

  Hanes hynod ddifyr soseri hedegog ac UFOs a welwyd yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill yn ystod yr 20fed ganrif, yn cyflwyno tystiolaeth helaeth llygad-dystion ac ymchwil fanwl a gwyddonol gan yr awdur, sydd ei hun yn llygad-dyst i oleuadau anesboniadwy yn yr awyr.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £3.99