[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Ffeithiol / Darllen Difyr

Llyfrau | Books

 • Eglwysi Cymru a'u Trysorau

  Eglwysi Cymru a

  Cyfrol ddiddorol am eglwysi ac abatai Cymru yn cynnwys braslun o hanes yr Eglwys drwy'r canrifoedd ynghyd gwybodaeth werthfawr am bensaerniaeth a thrysorau'r eglwysi, yn arbennig y sgriniau crefftus a ddiogelwyd mewn amryw ohonynt.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £4.75

 • Mae Rhywun yn Gwybod... (Cyfres Dal y Gannwyll)

  Mae Rhywun yn Gwybod... (Cyfres Dal y Gannwyll)

  Hanes ymgyrch losgi tai haf Meibion Glyndwr, ymateb cydymdeimladol a gwrthwynebus y cyhoedd, methiant ymdrechion yr heddlu i ddal y llosgwyr a hanes yr achos llys a welodd garcharu Sin Aubrey Roberts.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £3.99

 • Beti a'i Phobol 3

  Beti a

  Casgliad o sgyrsiau Beti George gyda deg gwestai amrywiol o bob galwedigaeth, sef Shan Cothi, Huw Llywelyn Davies, Ffred Ffransis, Efa Gruffudd, Caradoc Jones, Syr William Mars-Jones, Gareth Mort, Elvira Mosely, Sam Roberts a Dafydd Rowlands.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Beti a'i Phobol 2

  Beti a

  Ail gasgliad o addasiadau o sgyrsiau rhwng Beti George deg person adnabyddus yng Nghymru mewn amryfal feysydd, a glywyd gyntaf ar y rhaglen radio boblogaidd o'r un enw.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Beti a'i Phobol

  Beti a

  Addasiad llyfr o'r sgyrsiau radio difyr rhwng y ddarlledwraig brofiadol Beti George a deg o Gymry amrywiol sydd wedi cyfrannu'n gyfoethog i amryfal agweddau ar ddiwylliant Cymru, a ddarlledwyd rhwng 1987 a 2003.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Nabod Mn

  Nabod Mn

  Casgliad diddorol o gyfraniadau amrywiol am amryfal agweddau ar fywyd trigolion Ynys Mn ar hyd y canrifoedd, ym meysydd crefydd ac addysg, diwylliant a diwydiant, ynghyd straeon a cherddi difyr a chyfeiriadau at gymeriadau ffraeth a phersonoliaethau enwog y sir.

  £6.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £12.00

 • Llwch Cenhedloedd: Y Cymry a Rhyfel Cartref America

  Llwch Cenhedloedd: Y Cymry a Rhyfel Cartref America

  Cyfrol yn cofnodi hanes garw yr Americanwyr Cymraeg eu hiaith a ymladdodd yn Rhyfel Cartref America, 1861-65, wedi ei seilio ar ymchwil trylwyr i lythyrau'r milwyr Cymreig a ffynonellau llawysgrifol eraill y cyfnod.

  £3.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £8.50

 • Rhyfel Ni - Y Cymry a'r Patagoniaid yn y Malvinas

  Rhyfel Ni - Y Cymry a

  Cyfrol i ysgogi teimladau cymysg yn olrhain profiadau ac atgofion Cymry ac Archentwyr yn ystod Rhyfel y Malvinas yn 1982, yn cynnwys cyfweliadau gyda theuluoedd cyffredin ynghyd milwyr a ymladdodd ar y ddwy ochr, gydag ymatebion a barn rhieni a gollodd feibion yn y rhyfel.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.00

 • Teithiau Dewi Pws - Fo a Fi Gyda'i Help Hi

  Teithiau Dewi Pws - Fo a Fi Gyda

  Cyfrol hynod ddifyr yn adrodd y straeon y tu l i'r llenni wrth i Dewi Pws Morris ymweld 18 gwlad yn paratoi penodau'r gyfres deledu boblogaidd 'Byd Pws', yn cynnwys sylwadau ffraeth a chynnes y teithiwr am y cymeriadau lliwgar yn cyfarfod hwy, ac am eu diwylliannau a'u harferion amrywiol.

  £3.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.00

 • Traddodiad y Mr

  Traddodiad y Mr

  Cyfrol llawn gwybodaeth yn dilyn arfordir Cymru o Gas-gwent i Lannau Dyfrdwy gan olrhain cyfraniad cyfoethog y genedl Gymreig i forwriaeth, yn cynnwys manylion am adeiladwyr a pherchnogion llongau, amrywiaeth masnach y mr, bywyd morwyr, smyglwyr a mr-ladron gan arbenigwr yn y maes.

  £7.00