[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Ffeithiol / Darllen Difyr

Llyfrau | Books

 • Troseddau Hynod - 50 o Lofruddiaethau a Marwolaethau Amheus yng Nghymru

  Troseddau Hynod - 50 o Lofruddiaethau a Marwolaethau Amheus yng Nghymru

  Casgliad hynod ddiddorol o hanesion am lofruddiaethau a marwolaethau amheus yng Nghymru, 1816-1983, yn cael eu hadrodd yn ddifyr gan gyn-Uwch-Arolygydd gyda Heddlu De Cymru.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Troseddau Hynod 2

  Troseddau Hynod 2

  Ail gasgliad hynod ddiddorol o hanesion am 50 o lofruddiaethau a marwolaethau amheus yng Nghymru, 1776-1988, yn cael eu hadrodd yn ddifyr gan gyn-Uwch-Arolygydd gyda Heddlu De Cymru.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Pair Dadeni, Y - Hanes Gwersyll Fron-Goch

  Pair Dadeni, Y - Hanes Gwersyll Fron-Goch

  Cofnod hynod ddiddorol o hanes carcharu 1,800 o Wyddelod yng ngwersyll Fron-goch, y Bala wedi Gwrthryfel y Pasg 1916, sy'n gosod y gwrthryfel yn ei gyd-destun gwleidyddol a hanesyddol ac yn dilyn bywydau'r carcharorion wedi iddynt gael eu rhyddhau.

  £3.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.95

 • Sr Chwaraeon y 'Llanelli Star' Sporting Heroes

  Sr Chwaraeon y

  Casgliad o ysgrifau newyddiadurwr yn edrych yn l ar ei yrfa fel gohebydd chwaraeon y Llanelli Star ynghyd chasgliad gwerthfawr o luniau a straeon i ddathlu 100 mlwyddiant y papur arbennig hwn.

  £8.50

 • Pobol Drws Nesa - Taith Fusneslyd drwy Iwerddon

  Pobol Drws Nesa - Taith Fusneslyd drwy Iwerddon

  Argraffiadau ac anecdotau o adnabyddiaeth a theithiau'r awdur 'r Iwerddon am dros 40 mlynedd.

  £4.25 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £8.50

 • Lleisiau'r Rhyfel Mawr

  Lleisiau

  A hithau'n 90 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Mawr, mae'r genhedlaeth fu'n llygad-dystion i erchyllterau'r rhyfel honno bron wedi darfod o'r tir.

  £7.50

 • Gwlad fy Nhadau

  Gwlad fy Nhadau

  Hanes cyfansoddi ein hanthem genedlaethol a'r ddau wr a'i creodd, sef Evan James (Ieuan ab Iago) a'i fab, James James (Iago ab Ieuan).

  £4.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.99

 • I Ddeffro Ysbryd y Wlad

  I Ddeffro Ysbryd y Wlad

  Hanes Robert Everett a'r Ymgyrch yn erbyn caethwasanaeth Americanaidd.

  £4.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £9.95

 • Pybcrol Llenyddol Caernarfon

  Pybcrol Llenyddol Caernarfon

  Hanes Caernarfon dros beint - neu ugain!

  £2.75 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £5.50

 • Celwydd a Choncwest

  Celwydd a Choncwest

  Mae'r gyfrol hon yn ymweld sawl cyfnod o sawl congl o'r ddaear. Mae'n dechrau gyda hanes y Saeson yn goresgyn tir eu cymdogion Celtaidd ac yna'n lledu'u hesgyll at orwelion pellach.

  £9.00