[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Natur

Llyfrau | Books

 • Doctor Dail 3

  Doctor Dail 3

  Dilyniant i'r ddwy gyfrol gyntaf yw Doctor Dail 3 ac unwaith eto mae'n cynnwys cyfeiriadau at flodau gwyllt a blodau gardd. Dyma gyfres ddarluniadol sy'n disgrifio'r llysiau llesol a rhoi tipyn o'u hanes a'u defnydd fel planhigion meddyginiaethol.

  £5.50

 • Doctor Dail 2

  Doctor Dail 2

  Dilyniant i'r gyfrol Doctor Dail 1. 80 tudalen lliw llawn ar blanhigion meddyginiaethol. Unwaith eto, mae cyfeiriad ynddi at rai blodau gwyllt a rhai o'r ardd.

  £5.50

 • Wiwer Goch, Y

  Wiwer Goch, Y

  Addasiad Cymraeg o gyfrol wedi eu darlunio'n hardd mewn lliw yn cyflwyno gwybodaeth werthfawr am y wiwer goch, ei chynefinoedd, dosbarthiad, niferoedd ac arferion, y rhesymau dros ei phrinder a'r ymgyrch i warchod y rhywogaeth.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £5.95

 • Blodau Gwyllt

  Blodau Gwyllt

  Cyfrol syn cynnwys 240 or 1500 a mwy o flodau gwyllt mwyaf cyffredin Ynysoedd Prydain yw addasiad Cymraeg Bethan Wyn Jones o lyfr y botanegydd cydnabyddedig, John Akeroyd. Yn sicr, maen gyfrol syn llanw bwlch pendant.

  £12.50

 • Llyfr Adar Iolo Williams

  Llyfr Adar Iolo Williams

  Addasiad Cymraeg o gyfeiriadur darluniadol lliw llawn yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am dros 420 o adar Ewrop, eu priodoleddau, eu cynefinoedd a'u harferion.

  £12.50

 • Cynefin Gruff

  Cynefin Gruff

  Disgrifiadau, argraffiadau, nodion o lyfr naturiaethwr mewn chwech o gynefinoedd gwahanol yn ardal Gruff Ellis yn Nant Conwy, ac yn cynnwys lluniau lliw trawiadol gan y ffotograffydd Derek Hughes.

  £6.50

 • Doctor Dail 1

  Doctor Dail 1

  Gwybodaeth byd natur a byd meddygol am ddail, blodau a phlanhigion; mewn lliw llawn drwyddo.

  £5.50

 • Tro Drwy'r Tymhorau

  Tro Drwy

  Almanac am wyliau a dathliadau'r flwyddyn.

  £8.50

 • Llyfr Natur Iolo

  Llyfr Natur Iolo

  Llawlyfr ffotograffig lliw llawn am fywyd gwyllt Cymru - yr holl rywogaethau cyffredin a rhai prin.

  £14.50