[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Stori a Lluniau

Llyfrau | Books

 • Straeon Hud a Lledrith y Celtiaid

  Straeon Hud a Lledrith y Celtiaid

  Casgliad hardd, llawn lluniau lliw, o 10 stori o'r gwledydd Celtaidd: Cymru, Llydaw, Iwerddon, Ynys Manaw, Cernyw, Yr Alban.

  £9.95

 • Gawn Ni Stori?

  Gawn Ni Stori?

  Casgliad o 24 o chwedlau a straeon am arwyr Cymru gan y diweddar John Owen Huws. Ymysg y straeon mae hanes y Brenin Arthur, Jemeima Niclas, Dewi Sant, Gwrachod Llanddona, Gwenllian, Barti Ddu a llawer mwy.

  £13.50

 • Straeon y Fferm

  Straeon y Fferm

  Casgliad o ddeg stori hwyliog gyda lluniau lliwgar, llachar sy'n addas iawn i ddarllenwyr cynnar.

  £6.95

 • ABC Byd Natur

  ABC Byd Natur

  Cyfrol hardd, llawn lliw ac amrywiaeth sy'n cyflwyno'r Wyddor Gymraeg i blant blwydd i oedran cynradd, wedi'i chynllunio a'i darlunio gan yr artist Luned Aaron.

  £5.95

 • Arthur yn Achub y Byd a Pedrig y Pysgodyn Pengaled

  Arthur yn Achub y Byd a Pedrig y Pysgodyn Pengaled

  Y gyfrol gyntaf mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen'. Wedi'u hanelu at blant 6+, dyma ddwy stori ffraeth a difyr sy'n cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu nhw.

  £4.99

 • Dim Gobaith Caneri

  Dim Gobaith Caneri

  Llyfr hwyliog i blant yn cynnwys idiomau, priod-ddulliau a dywediadau difyr. Nid gwerslyfr mo'r gyfrol hon ond llyfr hwyliog sy'n esbonio pob dywediad mewn meicro-stori.

  £5.99

 • Straeon Gorau'r Byd

  Straeon Gorau

  Casgliad eclectig o 10 o straeon byd-eang i'w darllen phlant 4+ wedi'u casglu a'u hailadrodd gan 'Hoff Awdur Cymru', Caryl Lewis.

  £8.50

 • Huwcyn Hud a'r Ddiod Swyn

  Huwcyn Hud a

  Mae Huwcyn Hud yn gweithio'n galed yn Ysgol Hud a Lledrith.

  £4.99

 • Pedwerydd Dyn Doeth, Y

  Pedwerydd Dyn Doeth, Y

  Un tro, fe glywodd y storwr enwog T. Llew Jones si mai pedwar yn hytrach na thri dyn doeth a ddechreuodd ddilyn y seren at breseb y baban Iesu ym Methlehem.

  £5.99

 • Twm Tomato a'r Belen Felen

  Twm Tomato a

  Mae Twm Tomato yn chwarae'n braf ar lan y mr pan mae'n gweld pelen felen yn y mr.
  Twm Tomato is playing happily at the seaside when he sees a yellow ball in the sea.

  £4.99