[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Stori a Lluniau

Llyfrau | Books

 • Bob O'chwith

  Bob O

  Un digri ydi Bob O'Chwith. Dydi o ddim cweit fel chi a fi. A dweud y gwir, mae o'n wahanol iawn i bawb arall.

  £5.95

 • Straeon Bobi Blaidd

  Straeon Bobi Blaidd

  Casgliad o bedair o straeon doniol am Bobi, blaidd uchelgeisiol ond truenus, nad yw hyd yn oed yn llwyddiannus wrth geisio bod yn gas.

  £5.95

 • Jo Bach a'r Polyn Trydan

  Jo Bach a

  Stori fywiog a doniol i blant bach ei darllen. Gyda darluniau lliw hynod o ddeniadol a gan Jose Solis.

  £4.95

 • Morgan y Gath Ddall

  Morgan y Gath Ddall

  Pump o straeon annwyl am Morgan, cath ddall sy'n meddu ar bwerau arbennig sy'n ei alluogi i helpu ei gyd-gathod gyda'u helbulon a'u problemau.

  £5.50

 • Rhys a Chwcw Rhisga

  Rhys a Chwcw Rhisga

  Chwedl am drigolion Rhisga yn ceisio atal y gog rhag mudo dros yr hydref, ac am dreigl digyfnewid y tymhorau, wedi'i darlunio'n ddeniadol ar gyfer plant 3-7 oed.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £2.99

 • Cadog a'r Llygoden

  Cadog a

  Chwedl hyfryd am Cadog y mynach yn cynorthwyo pobl newynog Brycheiniog i ganfod bwyd, gyda help llygoden fach, wedi'i darlunio'n ddeniadol ar gyfer plant 3-7 oed.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £2.99

 • Stori Cyn Cysgu: 2

  Stori Cyn Cysgu: 2

  Casgliad cynnes o naw stori amrywiol wedi eu darlunio'n chwaethus gan naw awdur a phedwar darlunydd i'w darllen i blant cyn iddynt fynd i gysgu; i blant 3-7 oed. Dilyniant i Stori Cyn Cysgu a gyhoeddwyd yn 2005.

  £6.95

 • Lliwio Cymru / Colouring Wales

  Lliwio Cymru / Colouring Wales

  Casgliad o 32 llun i'w lliwio yn darlunio golygfeydd amrywiol o Gymru, ynghyd ag arferion ac arwyr y genedl.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £3.95

 • Llyfr Mawr y Plant: Goreuon y Pedair Cyfrol

  Llyfr Mawr y Plant: Goreuon y Pedair Cyfrol

  Detholiad o oreuon cyfrolau darluniadol poblogaidd Llyfr Mawr y Plant 1, 2, 3 & 4 a gyhoeddwyd yn gyntaf ym 1932, 1939, 1949 & 1975; yn cynnwys straeon difyr am gymeriadau fel Wil Cwac Cwac, Siōn Blewyn Coch ac eraill, ynghyd ā rhai rhigymau a phosau; addas i blant 4-7 oed. Cynhwysir dros 150 o luniau du-a-gwyn a 9 llun lliw.

  £15.00

 • Llyfr Mawr Wcw a'i Ffrindiau

  Llyfr Mawr Wcw a

  'Annual' Cymraeg i'w roi yn anrheg Nadolig! Ynddo mae holl ffefrynnau'r plant bach - Rala Rwdins, Twmff, Mr Men, Sam Tan, Holi Hannah a chegin Twts i enwi ond rhai.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.95