[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau'r Nadolig

Llyfrau | Books

 • Straeon Nadolig y Plant

  Straeon Nadolig y Plant

  Yn 2014, cynhaliodd Radio Cymru gystadleuaeth Stori Nadolig Fer i ysgolion cynradd a chael actorion i berfformio'r rhai buddugol ar raglen Sin Cothi, Bore Cothi.

  £5.99

 • Stori Nadolig Cyn Cysgu

  Stori Nadolig Cyn Cysgu

  Dyma ddeg o storau Nadoligaidd gwreiddiol, swynol, a thair cerdd hyfryd sy'n llawn ysbryd yr wyl. Mae'r cyfan yn ddelfrydol i'w ddarllen yn uchel a'i rannu phlant, a'r darluniau lliwgar yn cynnig gwledd i'r llygad.

  £8.99

 • Straeon Nadolig Hudolus

  Straeon Nadolig Hudolus

  Casgliad o 16 o straeon a cherddi hyfryd i oedolion eu darllen ar y cyd phlant.

  £6.95

 • Hosan o Bosau Nadolig i'r Holl Deulu

  Hosan o Bosau Nadolig i

  Posau geiriol yn ymwneud 'r Nadolig - gydag adran i blant ac adran i oedolion.

  £5.95

 • Un Noswyl Nadolig

  Un Noswyl Nadolig

  Addasiad Cymraeg o A Magical Night Before Christmas, stori hudolus mewn lliw llawn ac ar ffurf mydr ac odl yn adrodd hanes ymweliad blynyddol Sin Corn ar noswyl Nadolig i ddosbarthu anrhegion; i blant 3-7 oed.

  £6.50

 • Odl-Dodl Dolig

  Odl-Dodl Dolig

  Stori hyfryd ar fydr ac odl yn llawn lluniau cyfareddol sy'n cyfleu naws y Nadolig yn berffaith.

  £4.95

 • Nadolig, Nadolig (Llyfrau Lloerig)

  Nadolig, Nadolig (Llyfrau Lloerig)

  Casgliad o gerddi Nadoligaidd ar gyfer plant. Darluniau du-a-gwyn.

  £3.50

 • Nadolig y Plant (Cerddi Lloerig)

  Nadolig y Plant (Cerddi Lloerig)

  Casgliad bywiog o dros hanner cant o gerddi gwreiddiol, amrywiol am y nadolig gan blant ac ar gyfer plant.

  £3.95

 • Nadolig Llawen!

  Nadolig Llawen!

  Casgliad o straeon a cherddi Nadolig mewn cyfrol llawn lliw i ddiddanu plant yn ystod yr ŵyl. Ceir wyth stori, a darlunaiu lliwgar ar bob tudalen.

  £4.95

 • Awn i Fethlem

  Awn i Fethlem

  Casgliad deniadol o 15 o garolau syml a bywiog gyda chyfeiliant piano a gitr, yn cynnwys caneuon yn ymwneud stori geni'r Iesu, ac thraddodiadau mwy cyfoes sy'n gysylltiedig 'r Wyl; i blant bach.

  £4.95