[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Nofelau a Straeon

Llyfrau | Books

 • Melysach Cybolfa

  Melysach Cybolfa

  Yn dilyn ei chyfrol gyntaf, Melysgybolfa Mari, dyma gasgliad arall o straeon dwys, doniol a difyr. O brofiadau bore oes a throeon trwstan i straeon a'u gwreiddiau'n ddwfn yn y traddodiad llafar.

  £8.00

 • Plygain Olaf, Y

  Plygain Olaf, Y

  A hithau ar drothwy'r Nadolig, mae'r Arolygydd Daf Dafis yn edrych ymlaen at ymlacio yng nghwmni ei deulu bach. Ond pan gaiff academydd blaenllaw ei lofruddio yn un o wasanaethau Plygain cynta'r tymor, mae'r gobaith hwnnw yn prysur ddiflannu.

  £9.00

 • Dan ei Adain

  Dan ei Adain

  Llyfr y Mis: Hydref 2017
  Pan gaiff Ditectif Sarjant Jeff Evans gyfarwyddyd i gymryd Lowri Davies, y Ditectif Brif Arolygydd newydd, ifanc, o dan ei adain, mae'n rhagweld cyfnod cythryblus.

  £8.50

 • Mae'r Lleuad yn Goch

  Mae

  Nofel am y Tn yn Llŷn yn 1936 ac am losgi pentref Guernica yng Ngwlad y Basg yn 1937. Mae tn yn y cartref henoed yn gorfodi Megan, sydd bellach yn nain, i ddewis un peth o'i llofft wrth i'r adeilad gael ei wagio gan y timau diogelwch.

  £5.99

 • Eumenides, Yr

  Eumenides, Yr

  Nofel grafog am anghyfiawnder cymdeithasol, am Gymru, Ciwba, Corea a physgod cregyn.

  £8.50

 • Allez Les Gallois

  Allez Les Gallois

  Ffrainc; Mehefin 2016. Mae Delyth Welsh yn edrych ymlaen at wyliau carafn hamddenol yn Ffrainc, yn mwynhau'r gwin, yr haul a'r awyrgylch... ond rhywbeth arall yn hollol sydd ar feddwl ei gŵr, Les.

  £8.00

 • Dan Amheuaeth

  Dan Amheuaeth

  Ar l cyfnod cythryblus, a nifer o achosion treisgar, mae Ditectif Sarjant Jeff Evans yn fodlon ei fyd. Mae ganddo gartref newydd, gwraig hyfryd a mab bach; ond mae rhywun yn benderfynol o chwalu'r cyfan.

  £8.50

 • Tra Bo Dau

  Tra Bo Dau

  Nofel gyfoes, ddoniol ac unigryw am berthyn, ac am beidio pherthyn. Cydblethir straeon am ddau gymeriad a dwy ddegawd yn Llundain, gan greu darlun lliwgar o'r ddinas honno drwy lygaid un a fagwyd yno.

  £8.00

 • Pwnc Llosg

  Pwnc Llosg

  Caiff corff Heulwen Breeze-Evans, ymgeisydd Plaid Cymru yn Etholiadau'r Cynulliad ei ddarganfod yn ei swyddfa yn y Trallwng, a thasg yr Arolygydd Daf Dafis yw ymchwilio i'w llofruddiaeth.

  £9.00

 • Weirglodd Wen, Y

  Weirglodd Wen, Y

  I Magi, mae cael ei gyrru i fferm y Weirglodd Wen i weini yn dair ar ddeg oed yn antur newydd - cyfle i ehangu ei gorwelion, cyfarfod ffrindiau newydd ac ennill arian i'w roi i'w mam ar ben tymor.

  £8.50