[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Nofelau a Straeon

Llyfrau | Books

 • Fi Sy'n Cael y Ci

  Fi Sy

  Mae Gwen newydd ddathlu ei phen-blwydd yn hanner cant a'i phlant ar fin gadael y nyth - ac mae ei phartner wedi ei gadael yn ddisymwth.

  £8.00

 • Dan Gwmwl Du

  Dan Gwmwl Du

  Pedwaredd nofel yr awdur o Fn. Unwaith yn rhagor, mae'r ditectif pengaled Jeff Evans ynghlwm ag achos cyffrous a pheryglus - y thema y tro hwn yw'r fasnach mewn pobol.

  £8.50

 • A Oes Heddwas?

  A Oes Heddwas?

  Nofel dditectif ysgafn ddychanol wedi'i lleoli ar Faes y Brifwyl ym Meifod.

  £8.00

 • Hafan Deg

  Hafan Deg

  Llanc ifanc o'r Cymoedd yw Byrti, sy'n penderfynu ymuno 'r fyddin yn hytrach na wynebu oes hir yn y pyllau glo. Caiff ei anfon i wersyll hyfforddi yn y Rhyl, tref sydd fel nefoedd iddo - ond nid nefoedd sy'n ei ddisgwyl ar faes y gad yn Ffrainc.

  £8.00

 • Y Sw

  Y Sw

  Stori yw hon am fachgen ifanc sy'n byw ar fferm ddiarffordd ar Ynys Mn yn 1980. Mae ei fywyd yn newid yn llwyr pan mae ei dad, sy'n amaethwr ac entrepreneur mentrus, yn manteisio ar gyfle i sefydlu Sŵ ar y fferm.

  £8.50

 • Dan Ewyn y Don

  Dan Ewyn y Don

  Yn dilyn llwyddiant Dan yr Wyneb a Dan Ddylanwad, dyma drydedd nofel John Alwyn Griffiths am dref Glan Morfa a'i thrigolion.

  £7.50

 • Cyfarwydd, Y

  Cyfarwydd, Y

  Nofel gyfoes sy'n plethu hiwmor deifiol chwedlau a straeon traddodiadol Cymru.

  £12.00

 • Dan Ddylanwad

  Dan Ddylanwad

  Pan ddaw Elen Thomas i ddeall fod rhywun wedi bod yn torri i mewn i ffermdy unig ei modryb ym mherfeddion nos er mwyn ei dychryn, nid at yr heddlu mae hi'n troi.

  £7.50

 • Eneidiau

  Eneidiau

  Rydym wedi cyfarfod Tom Rhydderch, yr awdur na all mwyach ysgrifennu'r un gair, o'r blaen yn y nofel Yn Hon Bu Afon Unwaith (Bwthyn, 2008).

  £8.00

 • Helyntion Hogan Wyllt

  Helyntion Hogan Wyllt

  Caerdydd 1997. A'i bryd ar antur fwya'i bywyd a gyrfa yn uchelfannau'r cyfryngau, mae Ceri'n gadael fferm y teulu ym Mhenllyn am gyffro'r brifddinas.

  £7.50