[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Nofelau a Straeon

Llyfrau | Books

 • Atsain y Tonnau

  Atsain y Tonnau

  Nid yw bywyd priodasol mor heddychlon ag y disgwyliodd Alun Morgan iddo fod. Mae'r peryglon yno o hyd a'r unig wahaniaeth yw eu bod erbyn hyn yn bygwth ei deulu hefyd.

  £6.50

 • Teleduwiol

  Teleduwiol

  Yn y nofel grafog hon am deulu o gyfryng-gwn Cymraeg sy'n elwa drwy gynhyrchu rhaglenni crefyddol, mae'r dychan yn ddoniol ac yn anterliwtaidd ar brydiau.

  £7.50

 • Ar Lan y Mr y Mae

  Ar Lan y Mr y Mae

  Nofel sy'n llawn cynnwrf, dirgelwch a chariad yw hon wrth i ddigwyddiadau'r presennol a'r gorffennol dorri ar draws heddwch a harddwch yr ardal a'r bobl sydd yn byw yno - gan newid bywydau dau ohonynt am byth.

  £4.75

 • Haf o Hyd

  Haf o Hyd

  Mae Trystan a'i gyfaill newydd, Daniel, ill dau wedi cwblhau eu harholiadau ysgol ac mae haf crasboeth 1976 yn ymestyn o'u blaen yn llawn posibiliadau cyffrous.

  £7.50

 • Bachgen Mewn Pyjamas, Y

  Bachgen Mewn Pyjamas, Y

  Addasiad o'r ffilm 'The Boy in the Striped Pyjamas'. Stori ryfeddol am ddarn o hanes na ddylid byth ei anghofio. Llyfr cofiadwy, pwysig am gyfeillgarwch ac am greulondeb rhyfel.

  £6.95

 • Roma - Hen Wlad fy Nhad

  Roma - Hen Wlad fy Nhad

  Cyflwyniad lliwgar i Rufain, wrth i'r awdur dreulio blwyddyn yno yn cryfhau'r berthynas gyda'i gefndryd Eidalaidd, teulu ei dad, yn cynnwys str o wybodaeth a sylwadau hynod dreiddgar am hanes a gwleidyddiaeth, iaith, diwylliant a chwaraeon yr Eidal.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Rhagom

  Rhagom

  Nofel afaelgar yn portreadu effeithiau dirdynnol rhyfel ar fywydau dwy genhedlaeth o'r un teulu, sef brawd nain yr awdures a oroesodd frwydr waedlyd coedwig Mamets cyn cael ei ladd ym mrwydr gyntaf Gasa yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a'i hewythr a wasanaethodd yn y Dwyrain Canol yn yr Ail Ryfel Byd.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.00

 • Nes at Baradwys, Yn

  Nes at Baradwys, Yn

  Casgliad amrywiol o ddeuddeg stori fer gyfoes a wobrwywyd mewn cystadleuaeth ar raglen Y Celfyddydau ar Radio Cymru, yn cynnwys nodiadau cefndirol byr gan yr awduron am y dylanwadau arnynt.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Ar Blaned Arall

  Ar Blaned Arall

  Nofel ffantasi am anturiaethau gwyllt dau chwaraewr rygbi o Gaernarfon sydd wedi meddwi ar gwrw a rhyw wrth iddynt ymweld phlanet newydd Delta Equinox lle maent yn peri anhrefn mawr gyda'u hymddygiad afreolus.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £4.95

 • Glas

  Glas

  Nofel yn cynnwys stori afaelgar. Yn gefndir i'r stori garu ddifyr mae mynyddoedd yr Andes, sychder y paith a'r cysylltiadau rhyfedd rhwng Cymru a Phatagonia. Bydd Glas yn eich atgoffa bod rhamant yn dal yn fyw ac yn iach, ac yn eich swyno hefyd.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50