[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Nofelau a Straeon

Llyfrau | Books

 • Hen Friwiau

  Hen Friwiau

  Nofel ddirgelwch am newyddiadurwraig ifanc yn ceisio datrys dirgelwch marwolaeth merch ifanc chwarter canrif ynghynt, gan ddadorchuddio llawer o gyfrinachau personol tywyll yn cynnwys cynllwynio, llwgrwobrwyo a cham-drin rhywiol.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £6.50

 • Trōns

  Trōns

  Nofel ddirgelwch ddoniol a byrlymus am aelod o'r heddlu sydd wedi'i atal o'i waith yn ceisio datrys dirgelwch llofruddiaeth trwy ddulliau anghonfensiynol, yn cynnwys iaith gref a delweddau erotig.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £4.95

 • Radio Rafins

  Radio Rafins

  Nofel hwyliog a dychanol arall am Rhys Huws, cyn-gyfarwyddwr cwmni cysylltiadau cyhoeddus a'i bartner busnes sydd ynghanol helyntion dyddiol wrth fethu cadw cydbwysedd rhwng eu gwaith ar orsaf radio lleol, eu sesiynau yfed trwm a'u campau rhywiol gwyllt. Dilyniant i Pī-Ār.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £4.95

 • Pi ĀR

  Pi ĀR

  Nofel gyfoes hwyliog a dychanol am gyfarwyddwr cwmni cysylltiadau cyhoeddus yn canfod ei hun mewn pob math o helyntion wrth iddo ef a'i bartner geisio sefydlu busnes.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £4.95

 • Band yr Hendra, Wmpa-Wmpa!

  Band yr Hendra, Wmpa-Wmpa!

  Casgliad o chwe stori ddoniol a dychanol am helyntion arweinydd ac aelodau seindorf pentref yr Hafod yng ngogledd-orllewin Cymru a'r elyniaeth rhyngddynt hwy a seindorf pentref cyfagos.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £5.50

 • Nicyrs

  Nicyrs

  Nofel ddirgelwch ddoniol a byrlymus am aelod o'r heddlu sydd wedi'i atal o'i waith yn ceisio datrys dirgelwch trwy ddulliau anghonfensiynol.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £4.95

 • Tebot Express, Y - Nofel Ni BT

  Tebot Express, Y - Nofel Ni BT

  Nofel fywiog ac unigryw a luniwyd gan 38 o awduron ifanc o 17 ysgol uwchradd ledled Cymru yn sōn am gaffi anhygoel y Tebot Express, y rheolwr Americanaidd hunan-bwysig, y gweithwyr lloerig a'u helyntion doniol; i ddarllenwyr 12-15 oed.

  £1.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £3.99

 • Y Proffwyd a'i Ddwy Jesebel

  Y Proffwyd a

  Nofel yn ymwneud a than a bwrlwm y diwygiad.

  £7.50

 • Y Moch a Straeon Eraill

  Y Moch a Straeon Eraill

  Cyfrol o straeon arswyd gan awdur sydd yn mwynhau creu sefyllfaoedd dychrynllyd. Storiau i oeri'r gwaed ac i rwygo'r nerfau go iawn.

  £2.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.50

 • Wrth fy Nagrau i

  Wrth fy Nagrau i

  Nofel afaelgar wedi'i lleoli mewn ysbyty meddwl, sy'n mentro i fyd y 'nytars' a'r gwrthodedig, gyda chanlyniadau annisgwyl.

  £4.00 Ar Sêl! | On Sale!

  Prīs Gwreiddiol | R.R.P.: £7.50