[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Nofelau, Antur a Straeon

Llyfrau | Books

 • Alys Drws Nesaf

  Alys Drws Nesaf

  Cyfres newydd! Y llyfr cyntaf yng nghyfres Alys a Megan! Mae Megan, sy'n ddeuddeg oed, yn ei chael yn anodd dygymod bywyd yn yr ysgol ac yn ei chartref heb gefnogaeth ei ffrind gorau, Alys, sydd wedi symud i fyw i'r ddinas.

  £5.99

 • Rhyfelwr Rygbi

  Rhyfelwr Rygbi

  Yr ail yn y gyfres rygbi am Owain yn ei ysgol newydd. Yn gapten ar y tm dan 14 oed, rhaid iddo geisio pontio'r tyndra rhwng dau chwaraewr sy'n brwydro am safle'r mewnwr.

  £5.99

 • Ysbryd Rygbi (Cyfres Rygbi 1)

  Ysbryd Rygbi (Cyfres Rygbi 1)

  Mae Owain wedi dechrau mewn ysgol newydd... ac yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gm newydd iddo. Mae pawb yn yr ysgol yn lloerig am rygbi - gan gynnwys yr athrawon - ond dydi Owain erioed wedi cydio mewn pl hirgron o'r blaen!

  £5.99

 • Gwrach Mewn Strach (Cyfres Anni'r Wrach)

  Gwrach Mewn Strach (Cyfres Anni

  Dyw Anni Gwyn ddim yn hoffi'r athrawes wyddoniaeth yn Ysgol Pant-y-pwca, ond ydy hynny'n rheswm digon da i'w throi yn llygoden fawr? Antur gyffrous arall i Anni'r Wrach! Cyfieithiad Cymraeg o Witch in a Fix gan Eleri Huws.

  £4.00

 • Dilyn Dolffin (Cyfres Achub Anifail)

  Dilyn Dolffin (Cyfres Achub Anifail)

  Ar gyfer eu tasg ddiweddaraf, mae Ben a Sara ar eu ffordd i Fecsico. Yno mae perchennog parc mr wedi dympio dolffin ifanc ym Mr y Carib.

  £5.99

 • Argae Haearn, Yr

  Argae Haearn, Yr

  'Fydd dim un Tryweryn arall yng Nghymru!' Nofel gyffrous yn portreadu dewrder trigolion Cwm Gwendraeth Fach wrth iddynt frwydro i atal eu tiroedd a'u cartrefi rhag cael eu boddi yn ystod Haf 1963.

  £5.99

 • Llosgi Lloches (Achub Anifail)

  Llosgi Lloches (Achub Anifail)

  Y diweddaraf mewn cyfres o straeon antur cyffrous am frawd a chwaer sy'n gwneud eu gorau glas i warchod anifeiliad prin sydd dan fygythiad ledled y byd.

  £5.99

 • Achub Anifail: Antur Arctig

  Achub Anifail: Antur Arctig

  Mae arth wen wedi ei darganfod yn farw mewn pentref ger Alaska. Mae'n anarferol iawn i arth wen ddod mor agos i annedd bodau dynol ac felly mae rhywbeth mawr o'i le.

  £5.99

 • Paent!

  Paent!

  Nofel sy'n dangos sut mae un haf tyngedfennol yn hanes ein gwlad yn effeithio Robert. Daw miri arwisgo Siarl yng Nghastell Caernarfon ac ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i gael arwyddion dwyieithog yn ystod haf 1969 yn fyw yn y nofel hon.

  £5.99

 • Twm Bach ar y Mimosa

  Twm Bach ar y Mimosa

  Hanes taith Dafydd, bachgen 10 oed, o Aberdr i lannau Patagonia, sydd yn y nofel. Mae Dafydd yn cofnodi'r hanes, gan obeithio'i rannu Twm, ei ffrind gorau, ryw ddiwrnod.

  £5.99