[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Nofelau, Antur a Straeon

Llyfrau | Books

 • Paent!

  Paent!

  Nofel sy'n dangos sut mae un haf tyngedfennol yn hanes ein gwlad yn effeithio Robert. Daw miri arwisgo Siarl yng Nghastell Caernarfon ac ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i gael arwyddion dwyieithog yn ystod haf 1969 yn fyw yn y nofel hon.

  £5.99

 • Twm Bach ar y Mimosa

  Twm Bach ar y Mimosa

  Hanes taith Dafydd, bachgen 10 oed, o Aberdr i lannau Patagonia, sydd yn y nofel. Mae Dafydd yn cofnodi'r hanes, gan obeithio'i rannu Twm, ei ffrind gorau, ryw ddiwrnod.

  £5.99

 • Achub Anifail: Erlid Eliffant

  Achub Anifail: Erlid Eliffant

  Mae'r efeilliaid Ben a Sara'n mynd i'r safana lle mae poblogaeth yr eliffantod Affricanaidd dan fygythiad. Ond, mae rhai ymwelwyr yn talu symiau mawr o arian er mwyn erlid anifeiliaid o ran sbort.

  £5.99

 • Cadi Wyn a'r Ditectifs Blewog

  Cadi Wyn a

  Mae Cadi Wyn a'i ffrindiau anifeiliaid yn troi'n dditectifs wrth i bethau ddechrau mynd ar goll ar yr ynys. Maen nhw'n darganfod mai lleidr blewog neu bluog sydd wrthi, ond a fyddan nhw'n medru dal y troseddwr cyn i bethau eraill ddiflannu?

  £4.99

 • Huwcyn Hud a Thrychineb y Ddraig

  Huwcyn Hud a Thrychineb y Ddraig

  Mae pawb yn ysgol Huwcyn yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn yng ngŵyl hud flynyddol Aberclwcfa ond mae Huwcyn druan wedi cael y gwaith o gasglu sbwriel.

  £4.99

 • Gwrando ar y Lloer

  Gwrando ar y Lloer

  Clasur diweddaraf Michael Morpurgo. Campwaith o stori am deulu, rhyfel, atgofion a maddeuant. Addasiad Cymraeg o Listen to the Moon.

  £7.50

 • Gm, Y

  Gm, Y

  Nofel hanesyddol ar gyfer plant cynradd hŷn a phobol ifanc am ddau ffrind o Gymru a drodd yn ddau elyn ar gaeau pl-droed eu hardal.

  £5.99

 • Cadi Wyn a'r Llygoden Gerddorol

  Cadi Wyn a

  Sshh! Mae gan Cadi Wyn gyfrinach ... mae hi'n gallu siarad gydag anifeiliaid! Ar ei diwrnod cyntaf yn ei hysgol newydd, mae Cadi Wyn yn cael cwmni llygoden hynod sy'n gallu canu'n swynol.

  £4.99

 • Huwcyn Hud a'r Cracer Nadolig

  Huwcyn Hud a

  Mae Huwcyn Hud wrth ei fodd gyda'r Nadolig. Mae o ar ben ei ddigon yn sledio ar ei gar llusg gyda'i ffrind gorau, Brychan, ac yn bwyta bwyd Nadolig bendigedig.

  £4.99

 • Llew Pilipala, Y

  Llew Pilipala, Y

  Ar l i Byrti achub llew bach gwyn amddifad yn Affrica, mae'r ddau yng nghwmni ei gilydd drwy'r amser nes i'r bachgen orfod mynd i ysgol breswyl yn Lloegr.

  £5.99