[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Sgyrsiau Noson Dda

Llyfrau | Books

 • Hiwmor Pobol Capel (Cyfres Sgyrsiau Noson Dda)

  Hiwmor Pobol Capel (Cyfres Sgyrsiau Noson Dda)

  Pwy oedd Bull McCabe? Beth oedd natur y berthynas rhwng yr hen Frenhines Fictoria a'i 'chariadlanc' o India? Pa gysylltiad sydd rhwng T. H. Parry-Williams a Mistar Chips? Sut tybed y daeth un o ddramâu coll Cynan i'r fei? Pam defnyddio'r ymadrodd 'Ych a Fi' mewn cyswllt â Syr Thomas Parry o bawb?

  £7.50

 • Hiwmor Tan y Bwlch (Sgyrsiau Noson Dda)

  Hiwmor Tan y Bwlch (Sgyrsiau Noson Dda)

  Dros y blynyddoedd, mae stafelloedd Plas Tan y Bwlch - canolfan Parc Cenedlaethol Eryri ym Maentwrog - wedi cynnal llu o sgyrsiau a darlithoedd sydd wedi codi hwyl a difyrru.

  £4.00

 • Dawn Dweud o Dan y Bwlch (Sgyrsiau Noson Dda)

  Dawn Dweud o Dan y Bwlch (Sgyrsiau Noson Dda)

  Dros y blynyddoedd, mae stafelloedd Plas Tan y Bwlch - canolfan Parc Cenedlaethol Eryri ym Maentwrog - wedi cynnal llu o sgyrsiau a darlithoedd sydd wedi codi hwyl a difyrru.

  £4.00

 • Dyfed Evans (Sgyrsiau Noson Dda)

  Dyfed Evans (Sgyrsiau Noson Dda)

  Ysgrifau noson gymdeithasol. Yn 'un o'r hen betha' Mynytho 'na', yr oedd gan Dyfed Evans drwyn am stori!

  £4.00

 • Emlyn Richards (Sgyrsiau Noson Dda)

  Emlyn Richards (Sgyrsiau Noson Dda)

  Mae’n braf clywed am rywun sy’n medru ‘cadw noson dda’ – yn hen law ar draddodi sgwrs ddifyr i gymdeithas neu glwb, gan adael rhywbeth inni gnoi cil arno yn ogystal.

  £4.00