[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

ABC Byd Natur

Product Details

  • ISBN: 9781845275846
  • Luned Aaron
  • Cyhoeddi Hydref 2016
  • Darluniwyd gan Luned Aaron
  • Addas i oed 0-7 neu cyfnod allweddol 1
  • Fformat: clawr caled, 218x215mm, 60 tud

Cyfrol hardd, llawn lliw ac amrywiaeth sy'n cyflwyno'r Wyddor Gymraeg i blant blwydd i oedran cynradd, wedi'i chynllunio a'i darlunio gan yr artist Luned Aaron.  Ewch ar daith natur ABC gyda'ch plentyn.  Dechreuwch trwy edmygu delweddau hardd y gyfrol hon, cyn mentro allan i'r ardd i weld beth allwch chithau ei ganfod.  Fe gewch chi a'ch plant eich swyno!

Bywgraffiad Awdur - Daw Luned Aaron yn wreiddiol o Fangor.  Bellach, mae hi'n byw yng Nghaerdydd gyda'i gŵr a'i dwy ferch fach.  Mae'n arddangos yn gyson mewn orielau ar hyd a lled y wlad, gan gynnwys Oriel Kooywood yng Nghaerdydd ac Oriel Tonnau ac Oriel Plas Glyn-y-Weddw yn y Gogledd.

Gwybodaeth Bellach - Cyfrol hardd, llawn lliw ac amrywiaeth sy'n cyflwyno'r Wyddor Gymraeg i blant blwydd i oedran cynradd, wedi'i chynllunio a'i darlunio gan yr artist Luned Aaron.

Yn wahanol i'r rhan fwyaf o lyfrau o'r fath, mae'r holl ddelweddau collage gwreiddiol yn y gyfrol hon yn deillio o fyd natur, a hynny gan i Luned, sy'n fam i Eos ac Olwen, sylwi fod trafod byd natur yn ffordd effeithiol o gyflwyno llythrennau'r wyddor i blentyn.

Ewch ar daith natur ABC gyda'ch plentyn.  Dechreuwch trwy edmygu delweddau hardd y gyfrol hon, cyn mentro allan i'r ardd i weld beth allwch chithau ei ganfod.  Fe gewch chi a'ch plant eich swyno!