[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Ambell Air ac Ati (Llafar Gwlad 82)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274252
  • Awdur: Tegwyn Jones
  • Cyhoeddi Mai 2013 
  • Fformat: Clawr Meddal
Gŵr o ogledd Ceredigion yw Tegwyn Jones ac mae'n tynnu llawer oddi ar gyfoeth y dafodiaith a'r geiriau sy'n rhan o'i gynhysgaeth ers ei fagwraeth. Wrth ei waith ar y geiriadur yn y Llyfrgell Genedlaethol a thrwy'i ddiddordeb ysol ei hun, mae'n medru cydio mewn ambell air ac ambell ddywediad a'u cysylltu â'u brodyr a'u chwiorydd ar draws Cymru, gan greu cadwyn ddifyr o ddefnydd.