[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Anturio yn Llyn (Cyfres Anturio)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9780863819032
  • Awdur: Dafydd Meirion
  • Cyhoeddi Mehefin 2004
  • Darluniwyd gan Dylan Williams
  • Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 88 tudalen

Casgliad difyr a diddorol o ddeg taith gylchynol i deuluoedd ar benrhyn Llyn, yn cynnwys straeon am gymeriadau sy'n gysylltiedig â'r ardaloedd gwahanol, cwestiynau helfa drysor ar bob taith a chyfle i nodi creaduriaid a phlanhigion a welwyd. 10 llun du-a-gwyn ac 11 map.

Adolygiad Gwales
Ydych chi’n byw neu’n mynd ar wyliau i Benrhyn Llŷn? Wel dyma lyfr fyddai’n ychwanegu at fwynhad eich amser yn yr ardal hynod hon. Cyfres o deithiau cerdded sydd yma gyda hanesion cymeriadau’r fro.

Ar ben hyn mae yma hefyd helfa drysor ar gyfer y teulu i’w gwblhau a lle ar gyfer cofnodi unrhyw fywyd gwyllt a welwch. Mae’r cynnwys wedi ei anelu at blant tua 10 i 14 oed, ond er hyn rwy’n sicr y byddai pob aelod o’r teulu yn hoffi clywed neu ddarllen y storïau difyr ac yn bendant o fwynhau’r teithiau cerdded.

Cawn hanes enwogion fel Dic Aberdaron, Rhys a Meinir yn Nant Gwrtheyrn, March ap Meirchion a Syr John Wyn, cyfaill y môr-ladron. Mae’r lluniau yn ychwanegu at gynnwys yr hanesion ac mae’r llinfapiau o’r teithiau yn glir ac yn hawdd i’w dilyn.

Dyma lyfr rwy’n edrych ymlaen i’w ddefnyddio gyda’r teulu yn ystod ein hymweliad nesaf â Llŷn. Beth am i chi gael ychydig o flas yr antur yn ystod wythnos Eisteddfod Eryri a’r Cylch, 2005? Teitl arall gan yr un awdur yw Anturio ar Ynys Môn.

Angharad Williams