[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Beti a'i Phobol

Ar Sêl! | On Sale!

Prîs | Price: £1.00

Prīs Gwreiddiol | R.R.P. £6.50


Ychwanegu i fy Rhestr Fer
Add to My Wish List

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9780863818103
  • Cyhoeddi Tachwedd 2002
  • Golygwyd gan Ioan Roberts
  • Fformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 232 tudalen

Addasiad llyfr o'r sgyrsiau radio difyr rhwng y ddarlledwraig brofiadol Beti George a deg o Gymry amrywiol sydd wedi cyfrannu'n gyfoethog i amryfal agweddau ar ddiwylliant Cymru, a ddarlledwyd rhwng 1987 a 2003. 10 ffotograff du-a-gwyn.

Adolygiad Gwales
Dros y blynyddoedd mae’r BBC yng Nghymru wedi cyfrannu’n helaeth i’n llên – yn gyfweliadau, sgyrsiau, dramâu a dogfen. Mae rhai o’n llenorion a’n beirdd disgleiriaf wedi bod yn ddarlledwyr. A hynny wedi ychwanegu at eu statws – a’u hincwm! Ysywaeth, ychydig sydd wedi eu cyhoeddi o’r cyfoeth archifol hwn.

Un o’n holwyr mwyaf profiadol ydy Beti George. Mae hi’n ddigon call i beidio mentro allan o’i dyfnder, yn ddigon sensitif i droedio’n ofalus yn y mannau dirgel ac yn ddigon chwilfrydig a bonheddig i gael y gorau allan o’r cwmni. Ac fel merch, gall ddiarfogi ac agor ambell ffenestr profiad a chyffes.

Nid gwaith hawdd wedyn ydy troi sgwrs yn gyfrol. Dewisodd Ioan Roberts gadw’n glòs at yr iaith lafar gyfoes – ei holl liw, ei chyfoeth a’i llygredigaeth. Ac er na fedr y print fyth ddal y profiad a’i droi’n gnawd, fedrwn ni ddim mynd yn nes na hyn.

Mae yma amrywiaeth gogleisiol – actiwr o Gymro a’i wreiddiau yn Somalia, pencampwr o fyd rygbi, sipsi, reslwr, merch o weinidog, dau fardd, swyddog o’r Urdd, a dyn camera. Pob un a’i stori a’i bersbectif. Ac er, ar brydiau, y byddem yn caru gweld Beti’n barotach i ddilyn ambell drywydd neu awgrym, mae ei greddf (a’i nerfusrwydd!) yn cadw pob sgwrs o fewn crybwyll y poblogaidd a’r dealladwy.

Ceir yma hwyl a hiwmor, dawn parabl a dychymyg toreithiog, goleuni newydd ar ambell brofiad, a chip ar y person y tu ôl i’r profiad. Yr hyn fydd yn aros i mi ydy gallu rhyfeddol y ddynoliaeth i wynebu a gorchfygu’r stormydd gwaethaf.

Gwyn Erfyl