[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Brwydr y Brodyr (Mewnwr a Maswr)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awdur: Myrddin ap Dafydd
  • Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2004
  • Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3
  • Fformat: Clawr Meddal, 196 x 129 mm, 68 tudalen

Stori fywiog wreiddiol yn dilyn dau efaill a'u ffrindiau sy'n dwlu ar rygbi wrth iddynt wynebu nifer o anawsterau yn ystod eu hymgyrch i ennill y gystadleuaeth rygbi i ieuenctid lleol; i ddarllenwyr 9-14 oed.

Adolygiad Gwales
Dyma’r gyfrol gyntaf mewn cyfres addawedig sy’n ymwneud â dau o lanciau oddeutu tair ar ddeg oed, sef Llion a Llŷr, efeilliaid sydd wedi ymgolli’n llwyr ym myd y gêm rygbi. Ceir darlun da ohonynt ar y clawr gan Keith Morris.

Try’r stori o gylch teulu Dôldderwen, yn nhref fechan Nant Coed, gyda’u tad Ioan Madog yr un mor daer dros rygbi â’i feibion. Awn yn syth i fyd rygbi yn y bennod gyntaf, wrth i Ioan Madog gyrraedd adre’n gynnar o gêm, wedi ei glwyfo, a’i drwyn wedi’i dorri am y seithfed tro. Mae hyn yn peri iddo benderfynu ymddeol o’r gêm, ac mae’n mynd ati i ddatblygu’n hyfforddwr i’w feibion, er mwyn eu cael ymhen amser i fod yn aelodau o dîm Nant Coed. Ond yn y cyfamser mae eu bryd ar gael chwarae gyda'r tîm ieuengaf, sef tîm ‘Cenawon Nant Coed’. Mae’n amlwg fod yr awdur yn hyddysg iawn yn y bêl hirgron, a thermau technegol y gêm, a daw hyn i’r amlwg yn y modd y disgrifia’r gêmau’n gyffrous yn y gyfrol gyntaf hon.

Ceir y cyfan mewn iaith lân, gartrefol, a’r herio ar lafar a geir rhwng cefnogwyr y gwahanol dimau yn rhoi haen o hiwmor iach. Bydd y gyfres yn sicr o ddatblygu i fod yn un boblogaidd i’r rhai sydd â diddordeb mewn gwylio rygbi ac i eraill hefyd. Dyma’r math o gyfrolau sydd eu hangen yn yr iaith er mwyn denu rhai o’r oedran yma i ddarllen llyfrau Cymraeg, beth bynnag fo’u maes.

Geraint W. Parry