[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Busnes ar y Buarth - Llaeth y Llan 1985-2010 (Cyfres Syniad Da)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845272869
  • Awdur: Gareth Roberts, Falmai Roberts
  • Cyhoeddi Mai 2010
  • Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm

Bum mlynedd ar hugain yn ôl, doedd hi ddim haws ar y diwydiant cynhyrchu llaeth nag ydi hi heddiw. Daeth cyfres o gymylau duon a'u stormydd gyda nhw - perygl salmonela mewn llaeth fferm traddodiadol; cwotâu llaeth; gwraig y tŷ yn codi'i thrwyn ar laeth cyflawn. Penderfynodd Gareth a Falmai Roberts wynebu'r her a gwneud llwyddiant o'u fferm odro deuluol hanner can erw.

Gwybodaeth Bellach:
Y gyfres Syniad Da - Cyfrolau byr yn olrhain syniadau busnes o’r weledigaeth gyntaf i dyfu i fod yn fusnesau llwyddiannus.

Bum mlynedd ar hugain yn ôl, penderfynodd Gareth a Falmai Roberts, Tal-y-Bryn, Llannefydd wynebu’r her a gwneud llwyddiant o’u fferm odro deuluol hanner can erw. Y ‘Syniad Da’ a gafwyd oedd creu ffatri iogwrt. Dros y blynyddoedd enillodd iogwrt Llaeth y Llan ei le yn y pantri Cymreig a chipiodd sawl gwobr ac anrhydedd cenedlaethol.

Ond sut y trowyd y syniad yn ffatri? Sut y gwireddwyd breuddwyd yn gynhaliaeth i deulu – ac i nifer o deuluoedd eraill? Mae’n stori gwerth ei darllen gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn busnesau bychain a dyfodol cefn gwlad.