[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Bwydo'r Bobol - Siop Tships Lloyd o Lanbed

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845273828
  • Awdur; Stuart Lloyd
  • Cyhoeddi Mehefin 2012
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x128 mm

Hanes busnes sglodion a physgod Lloyds o Lanbedr Pont Steffan. Ymfudwyr tramor fel Iddewon ac, yn arbennig Eidalwyr ddaeth â busnesau pysgod a sglodion i wledydd Prydain. Yn wir, Eidalwr wnaeth sefydlu'r caffi cyntaf o'i fath yn nhref Llanbed, ond ers trigain a phump o flynyddoedd bu'r busnes llewyrchus hwn ym meddiant Lloyds, teulu Cymraeg ei iaith.

Mae Llanbed yn un o’r ychydig drefi marchnad yng Nghymru sydd heb ddioddef o hagrwch cynnydd. Dibynna’r dref ar fusnesau bach, llawer ohonynt yn hen fusnesau teuluol. Un o’r rheiny yw busnes pysgod a sglodion Lloyds, sydd wedi bod yn yr un teulu am dros drigain mlynedd.

Yn y busnes arlwyo, pysgod a sglodion yw’r ddarparaieth fwyaf traddodiadol sy’n bod. Ond fel unrhyw fusnes arall, ni all fforddio aros yn ddigyfnewid. Pan adawodd Stuart Lloyd ei waith fel athro yn 1987 i olynu ei dad, y peth cyntaf a wnaeth oedd ehangu’r bwyty a’i ddiweddaru. Talodd y weledigaeth ar unwaith drwy i’r busnes ennill teitl bwyty pysgod a sglodion gorau Cymru. Mae’r llwyddiant yn parhau ac yn cynyddu. Beth yw cyfrinach y llwyddiant hwnnw? Gwaith caled, menter a gwasanaeth da.