[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Byw a Bod yn y Bāth

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awdur: Lis Jones
  • Cyhoeddi Ionawr 1998
  • Darluniwyd gan Siôn Morris
  • Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Meddal, 64 tudalen

Casgliad o dros 50 o gerddi doniol a dwys i blant 7-12 oed, yn cynnwys cyfuniad o ddau gasgliad o farddoniaeth a ddyfarnwyd yn fuddugol yn Eisteddfodau Cenedlaethol Bro Dinefwr a Meirion, 1996 ac 1997, ynghyd â rhai cerddi newydd. 12 o ddarluniau difyr du-a- gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1998. Enillydd gwobr Tir na n-Og.

Adolygiad Gwales
Mae ailargraffu llyfr wedi mynd yn ddigwyddiad rhy brin erbyn heddiw, felly mae’n beth braf gweld y llyfr barddoniaeth hwn i blant yn gweld golau dydd am yr eildro. Cysondeb y cerddi ydi cryfder Byw a Bod yn y Bàth.

Mae Lis Jones yn llwyddo i siarad efo plant yn ei cherddi, ac yn gwybod yn iawn beth sy’n mynd â’u bryd nhw. Mae yma gerddi i bethau mor amrywiol ag ‘Enwau Blodau’, ‘Llanfairpwmp-petrol’ a ‘Geneth Ddrwg’. Mae’n amlwg fod y synhwyrau yn chwarae rhan amlwg yn y gwaith, a dyma’n sicr un o’r rhesymau dros lwyddiant y gyfrol.

Llongyfarchiadau i Wasg Carreg Gwalch ar eu gwaith, a hir y parhaed cyfrolau o’r math hyn i gydio yn nychymyg plant Cymru.

Tudur Dylan Jones