[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

C'mon Midffld - Stori Tm o Walis

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845273774
  • Awdur: Ioan Roberts
  • Cyhoeddi Tachwedd 2013 
  • Fformat: Clawr Caled, 218x218 mm, 132 tudalen
Aeth bron i ugain mlynedd heibio er pan ddangoswyd yr olaf o gyfresi gwreiddiol C'mon Midffîld ar S4C, ond mae cwlt C'mon Midffîld yn fyw ac yn iach ac yn ennill tir. Mae'r llyfr yma'n ddathliad o'r cyfan o safbwynt yr awduron a'r actorion - o'r tic-tacs cyntaf i'r asiffeta olaf.

Gwybodaeth Bellach:
Mewn tafarn yn yr Wyddgrug yn 1978 cynhaliwyd y sgwrs a fyddai’n arwain at greu C’mon Midffîld, ac o’r sgwrs honno tyfodd tair cyfres radio, pum cyfres deledu, dwy ffilm, sioe lwyfan, casét o ganeuon, rhaglen Nadolig arbennig, sgetshis, gemau pêl-droed go iawn, cwisiau tafarn a dynwarediadau lu. Mae pobl ifanc a phlant oedd heb eu geni pan oedd Arthur Picton, Wali Tomos, Tecs, Sandra, George a’r gweddill yn eu hanterth yn medru adrodd talpiau hir o’r sgriptiau ar eu cof.